The 6 references in paper Епишкина (2017) “СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭКСПОРТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КРЫМА // Export orientation mechanism improvement of agrarian sector of Crimea economy” / spz:ztu:ven:107041

1
Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник/ За ред.. П.Т. Саблука. – К.: ІАЕ, 2002. – 647 с.
(check this in PDF content)
2
Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера/ За ред.. Р.Дяківа. – К.: Міжнародна економічна фундація, 2000. – 704 с.
(check this in PDF content)
3
Жук М.В. Експортний потенціал регіону: Теорія, методологія, практика. – Чернівці: Рута, 2002. – 199 с.
(check this in PDF content)
4
Зоркова Н.А. Формирование и условия эффективного использования экспортного потенциала региона: Автореф. дис... кандидата эконом. наук: 08.00.05; 08.00.04/ Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 1999. – 24 с.
(check this in PDF content)
5
Зражевський А.П. Роль аграрного сектора в прискоренні соціально-економічних перетворень в Україні// Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2003. – No1. – с. 159-162
(check this in PDF content)
6
Попов А.И. Влияние на экспортный потенциал региона внешнеэкономической деятельности предприятий АПК// Экономика и управление. – 1999. – No6. – с. 16-18. ЕПИШКИНА О.В. – ассистент кафедры финансов
(check this in PDF content)