The 11 references in paper Бутенко, Швець (2017) “Аналіз конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств: основні проблеми та перспективи розвитку // Аnalysis of competitiveness of agricultural enterprises: main problems and prospects” / spz:ztu:ven:106354

1
Azoev, G.L. (2010), «Konkurentnye strategii», Konkurencija: analiz, strategija i praktika, Centr jekonomiki i marketinga, Moskva, 256 p.
(check this in PDF content)
2
Balabanova, L.V., Kryvenko, G.V. and Balabanova, I.V. (2009), Upravlinnja konkurentospromozhnistju pidpryjemstv, Profesional, Kyi'v, 256 p.
(check this in PDF content)
3
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny (2014), Sil's'ke gospodarstvo Ukrai'ny za 2013 rik, statystychnyj zbirnyk, in Vlasenko, N.S. (ed.), 400 p.
(check this in PDF content)
4
Oficijnyj sajt Derzhavnoi' sluzhby statystyky Ukrai'ny», available at: http://www.ukrstat.gov.ua/
(check this in PDF content)
5
Sobkevych, O.V., Rusan, V.M. and Jurchenko, A.D. (2012), «Stan pidtrymky sil's'kogo gospodarstva v Ukrai'ni», Innovacijna ekonomika, No. 3, pp. 30–34.
(check this in PDF content)
6
Duhnevych, A.V. (2011), «Sil's'ke gospodarstvo v umovah chlenstva Ukrai'ny v SOT», Chasopys Akademii' advokatury Ukrai'ny, No. 12, pp. 6–10.
(check this in PDF content)
7
Jaciv, I.B. (2013), Konkurentospromozhnist' sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv, Ukrai'ns'kyj bestseler, L'viv, 427 p.
(check this in PDF content)
8
Ovsijenko, A.M. (2016), «Sil's'ke gospodarstvo Ukrai'ny: stan, konkurentospromozhnist' ta perspektyvy integracii' na jevropejs'komu rivni», Ekonomichnyj visnyk universytetu, Vol. 30 (1), pp. 76–82.
(check this in PDF content)
9
Bugas, N.V. and Vovk, T.I. (2014), «Faktory vplyvu na konkurentospromozhnist' produkcii' sil's'kogo gospodarstva», Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo universytetu tehnologij ta dyzajnu, No. 1, pp. 153–161.
(check this in PDF content)
10
Nepochatenko, O.O. and Chekaljuk, S.A. (2015), «Konkurentospromozhnist' sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv Ukrai'ny», Ekonomika APK, No. 7, pp. 41–46.
(check this in PDF content)
11
Prokopec', L.V. (2016), «Pidvyshhennja konkurentospromozhnosti sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv», Visnyk Odes'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Ekonomika, Vol. 21, No. 6, pp. 99–102. ШВЕЦЬ Юлія Олександрівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізького національного університету.
(check this in PDF content)