The 21 references in paper Правдюк (2017) “Облікова концепція товарно-матеріальних цінностей в умовах постіндустріальної економіки // Accounting concept of inventories in postindustrial economy” / spz:ztu:ven:106332

1
Balic'ka, V.V. (2007), Kapital pidpryjemstv Ukrai'ny: tendencii', priorytety, monografija, NAN Ukrai'ny, DU «In-t ekonomiky ta prognozuvannja», Kyi'v, 480 c.
(check this in PDF content)
2
Bilyk, M.S., Kindrac'ka, G.I. and Kobyljuh, O.Ja. (2010), «Identyfikacija zapasiv v upravlinni logistychnoju systemoju», Visnyk nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika», No. 669, pp. 254–261.
(check this in PDF content)
3
Butynec', F.F. and Gorec'ka, L.L. (2003), Buhgalters'kyj oblik u zarubizhnyh krai'nah, ChP «Ruta», Zhytomyr, 544 p.
(check this in PDF content)
4
Varfolomeev, V.P. and Umryhyna, S.V. (2011), «Ocenka эffektyvnosty upravlenyja tovarnыmy zapasamy v konkurentnoj srede postyndustryal'noj эkonomyky», Эkonomycheskyj analyz, teoryja y praktyka, Vol. 26, available at: http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-upravleniya-tovarnymi-zapasami-v-konkurentnoy-sredepostindustrialnoy-ekonomiki#ixzz4f05DQHEr
(check this in PDF content)
5
Dolgov, A.P. (2004), Teoryja zapasov y logystycheskyj menedzhment: metodologyja systemnoj yntegracyy y prynjatyja эffektyvnыh reshenyj, SPbGUЭF, Sankt-Peterburg, 272 p.
(check this in PDF content)
6
Jefimenko, T.I. (2014), «Uzgodzhennja kategorial'nogo aparatu v buhgalters'komu obliku zapasiv», Zbirnyk naukovyh prac' Bukovyns'kogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 10, pp. 337–344.
(check this in PDF content)
7
Kostjanyk, N.V. (2010), «Konceptual'ni zasady pobudovy systemy obliku tovarnyh zapasiv v suchasnyh informacijnyh systemah», Ekonomichni nauky, Cerija Oblik i finansy, Vol. 7 (2), pp. 142–150.
(check this in PDF content)
8
Maljutjak, S. (2015), «Oblik zapasiv: dejaki njuansy zastosuvannja P(S)BO ta MSBO», Oblik i zvitnist', No. 7–8 (236–237), pp. 50–53.
(check this in PDF content)
9
Maljarova, S.V. (2016), «Organizacija obliku vyrobnychyh zapasiv: suchasnyj stan ta naprjamky vdoskonalennja», Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 17 (2), pp. 147–149.
(check this in PDF content)
10
MSFO 2. Zapasy» [IAS 2. Inventories], available at: http://onoufriev.narod.ru/msfo/ias02.htm
(check this in PDF content)
11
Nykyforak, O.Ja. (2014), «Zapasy u konteksti zabezpechenosti oborotnogo kapitalu vlasnym ta pozychkovym, Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 6 (2), pp. 12–16.
(check this in PDF content)
12
Pigosh, V.A. (2014), «Transformacija buhgalters'kogo obliku zapasiv v umovah garmonizacii' oblikovoi' systemy derzhavnogo sektoru ekonomiky do mizhnarodnyh standartiv», Oblik i finansy, No. 4, pp. 54–63.
(check this in PDF content)
13
Plan rahunkiv buhgalters'kogo obliku aktyviv, kapitalu, zobov’jazan' i gospodars'kyh operacij pidpryjemstv i organizacij», Nakaz Ministerstva finansiv Ukrai'ny (1999, 2014), vid 30 lystopada, redakcija stanom na 8 ljutogo, N 291.
(check this in PDF content)
14
Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 1 «Zagal'ni vymogy do finansovoi' zvitnosti», Nakaz Ministerstva finansiv Ukrai'ny (2013), vid 7 ljutogo, N 73.
(check this in PDF content)
15
Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 30 «Biologichni aktyvy», Nakaz Ministerstva finansiv Ukrai'ny (2005), vid 18 lystopada, N 790.
(check this in PDF content)
16
Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 9 «Zapasy», Nakaz Ministerstva finansiv Ukrai'ny (1999), vid 20 zhovtnja, N 246.
(check this in PDF content)
17
Pravdjuk, N.L. (2005), Tendencii' rozvytku finansovogo obliku v agropromyslovomu vyrobnyctvi, NNC «Instytut agrarnoi' ekonomiky», Kyi'v, 420 p.
(check this in PDF content)
18
Programni produkty 1S», available at: http://acis.com.ua/catalog/?SECTION_ID=11
(check this in PDF content)
19
Homovyj, S. and Tomilova, N. (2016), «Systemy pokrashhennja obliku zapasiv na pidpryjemstvi», Instytut buhgalters'kogo obliku, Serija Kontrol' ta analiz v umovah globalizacii', Vol. 2, pp. 75–81.
(check this in PDF content)
20
Chajkovskaja, L.A. and Bystrova, Ju.O. (2013), «Razvitie mezhdunarodnoj uchetnoj sistemy v napravlenii formirovanija postindustrial'noj uchetnoj sistemy», Mezhdunarodnyj buhgalterskij uchet, No. 33 (279), pp. 28–36.
(check this in PDF content)
21
Jurczyga, M., «Polityka rachunkowości w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasów i jej skutki podatkowe», available at: http://jurczyga.com/attachments/article/8/ewidencja_zapasow.pdf ПРАВДЮК Наталія Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Вінницького національного аграрного університету.
(check this in PDF content)