The 11 references with contexts in paper Цуба (2018) “Грамадска–рэлiгiйная дзейнасць Iаана Лойкi ў Хорастаўскiм краi” / spz:polessu:tourism:y:2018:i:1:p:36-46

1
National archive of the Republic of Belarus (NARB). Fund 295, Vop.1, P. 8642, L. 98.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6948
  Prefix
  Цяпер ва ўсіх ад цара да прасталюдзіна толькі адна думка і адзінае жаданне: давесці вайну да пераможнага канца, канчаткова зламаць нахабнага ворага і гэтым надоўга забяспечыць мір і сабе, і ўсяму свету”
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Таксама, вядома, што Пакроўская царква прымала ўдзел у зборы ахвяраванняў на карысць расійскай арміі. У сувязі з чым яна далучылася да вазвання епіскапа Мінска–Тураўскага Мітрафана (Краснапольскага), які напачатку 1915 года заклікаў праваслаўнае духавенства і паству “...з ахвотай і радасцю несці свае ахвяраванні на справу добрапрыстойную і святую” [2].

2
NARB. Foundation 295. Vol. 1. Р.8642. L.36.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7305
  Prefix
  У сувязі з чым яна далучылася да вазвання епіскапа Мінска–Тураўскага Мітрафана (Краснапольскага), які напачатку 1915 года заклікаў праваслаўнае духавенства і паству “...з ахвотай і радасцю несці свае ахвяраванні на справу добрапрыстойную і святую”
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Няма сумненняў, што ва ўсіх вышэй пералічаных мерапрыемствах самы актыўны ўдзел прымаў псаломшчык Хорастаўскай царквы Пакрова Прасвятой Багародзіцы Іван Сямёнавіч Лойка. З прыходам да ўлады бальшавікоў у 1917 годзе рэзка змяніліся дзяржаўныя аднсіны да царквы.

3
Yasko A.F. Bol'no dazhe mjortvym: Palesskaja tragedіja [It hurts even dead: Polesskiy tragedy]. Minsk, Bonem, 2012, 400 p.
Total in-text references: 6
 1. In-text reference with the coordinate start=10809
  Prefix
  У 1924 годзе руплівая, царкоўная праца Івана Сямёнавіча Лойкі была заўважана і адзначана правячым Палескім і Пінскім епіскапам Аляксандрам (Іназемцавым). Згодна з загадам “...за асаблівую стараннасць у службе, псаломшчык Лойка І. С. удастояны права насіць стыхара
  Exact
  [3, с. 190 – 191]
  Suffix
  . Гэта значыць спецыяльнага богаслужбовага адзення святарскіх і царкоўных служачых, аблачэнне ў якое азначае высокае служэнне і выказвае духоўную радасць аб Госпадзе, а таксама ўнушае чысціню жыцця. Не раз вернікі хорастаўскага прыходу звярталіся да І.

 2. In-text reference with the coordinate start=12798
  Prefix
  Тагачасны Нясвіжскі благачынны Дзмітрый Хмель вельмі станоўча ацэньваў яго працу: “Протаіерэй бацюшка Адам Буката пастыр на вышыні свайго служэння. Руплівы малітоўнік, добры знаўца царкоўнага харавога спеву. У прыватным жыцці паводзіць сабе прыкладна”
  Exact
  [3, с. 190]
  Suffix
  . Але не ўсё так як хацелася атрымлівалася, не ўсё добра ладзілася ў бацюшкі Адама ў хорастаўскай Пакроўскай царкве. На Хорастаўшчыне ў гэты перыяд польскімі уладамі працягвала праводзіцца палітыка асадніцтва.

 3. In-text reference with the coordinate start=24132
  Prefix
  Панамарэнка, дык той разабраўшыся ў сітуацыі проста праігнараваў яго. А ў даносе наракалася на тое, што Корж вакол сябе сабраў сваіх сваякоў з вёскі Хорастава, ды завёў моцнае сяброўства з мясцовым бацюшкам Іаанам, да якога часцяком заезжае на чарку
  Exact
  [3,с.194]
  Suffix
  . Пра сяброўства з мясцовым бацюшкам узгадвае ў сваім дзённіку і сам Корж. Ён зазначае, што патрэбна было перавыхоўваць уведзенных ворагам у зман людзей, няцвёрдых і няўпэўненых змагацца літаральна за кожнага чалавека.

 4. In-text reference with the coordinate start=25826
  Prefix
  На сваім чарговым богаслужэнні напрыканцы 1942 года бацюшка Іаан не толькі зачытаў перад усімі прыхаджанамі вышэйадзначанае пасланне, але і прылюдна благаславіў сваіх сыноў Уладзіміра, Леаніда і Юрыя перад адыходам іх у партызанскі атрад: “ Мая зброя на ворагаў Крыж Святы, а вы будзьце Богам захоўваемыя і сумленна служыце Бацькаўшчыне”
  Exact
  [3, с.192]
  Suffix
  . У выніку бяручы прыклад з сыноў свяшчэнніка, і улічваючы яго заклік, уся мясцовая моладзь, апасаючыся вывазу акупацыйнымі ўладамі на прымусовыя работы ў Германію, масава пайшла ў партызаны. Напярэдадні зімы 1942–1943 гг. партызанская зона, якая была пад кантролем Пінскага партызанскага злучэння, пашырылася на ўсю тэрыторыю Ленінскага, Ганцавіцкага, значную частку Лунінецкага, Стар

 5. In-text reference with the coordinate start=35132
  Prefix
  Па сведчанню жанчын, якія затым будуць накіраваныя на катаржныя работы ў Германію, афіцэр прапанаваў бацюшку Іаану пакінуць храм. Але ён з годнасцю заявіў: “Свой лёс я не аддзяляю ад лёсу маёй паствы. Што будзе з імі, хай здейсніцца і са мной”
  Exact
  [3, с. 197]
  Suffix
  . Тут жа па загаду афіцэра адныя з салдат прымяняючы сілу пачалі выцягваць з натоўпу маладых жанчын, другія выштурхоўваць з кліраса зусім яшчэ юных пеўчых. Бацюшка Іаан паспрабаваў заступіцца. Тады яго некалькі разоў ударылі і падцягнулі да афіцэра.

 6. In-text reference with the coordinate start=36290
  Prefix
  Пераносячы нясцерпную боль, разам з бацюшкай Іаанам, голас якога выразна даносіўся з пылаючай царквы – усе прыхаджане маліліся. З паказанняў паліцэйскіх, што удзельнічалі ў акцыі знішчэння, у гарашчай царкве людзі пелі малітву: “Цела Хрыстова прыміце, крыніцу безсмяротнага ўкусіце...”
  Exact
  [3, с. 196]
  Suffix
  . Апасля па сведчанню відавочцаў незасталося ніякіх асмаленых трупаў і ніякіх асобных магіл, аб якіх зараз многія пішуць, на пажарышчы была толькі адна магіла на ўсіх 300 прыхаджан і бацюшку Іаана – на якой дзе–нідзе былі бачны абвугляныя чалавечыя косткі.

4
Tsuba M.V. Zhyccjo і podzvіg bratom Cubaў [Life and feat of the Tsuba brothers]. Pinsk, PolesU, 2013, 73 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=16538
  Prefix
  Вядома, што на неаднаразовыя патрабаванні каменданта Пінска да свяшчэннікаў Пінскай царкоўнай акругі ўвесці ў набажэнства словы: “Аб вызваленай краіне Расійскай і пераможным германскім воінстве Госпаду памолімся“ у большасці божых храмаў, у тым ліку ў Свята– Пакроўскай царкве, бацюшкам Іаанам чыталася малітва “Аб краіне нашай, уладзе і войску яе Госпаду памолімся”
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Такім чынам Іван Сямёнавіч Лойка падтрымліваў у сваіх прыхаджан веру ў будучую перамогу над фашысцкай Германіяй. Па ўспамінах мясцовых жыхароў з вёсак Мокрава і Сінкевічы Свята–Пакроўская царква падчас акупацыі з’яўлялася тым месцам, куды прыходзілі ўсе – прыхаджан стала болей, так як у царкву ішлі нават тыя, хто страціў усялякую надзею, што–нібудзь даведацца аб сваіх блізкіх, прыходзілі в

 2. In-text reference with the coordinate start=17625
  Prefix
  Гэта было відавочна для ўсіх. Вядома, што на самым пачатку вайны ў Пінску ўраджэнцам вёскі Хорастава В. З. Каржом быў створаны першы партызанскі атрад у Вялікай Айчыннай вайне, які налічваў 60 чалавек
  Exact
  [4, с. 25]
  Suffix
  . Гэты атрад пасля 2–х баёў пад Пінскам, вымушаны быў адступіць і базіраваўся на тэрыторыі Столінскага раёна [5, с. 58]. Дадзены атрад быў амаль адзіным атрадам, які не распаўся ў першую ваенную зіму і праіснаваў да самага вызвалення Беларусі.

 3. In-text reference with the coordinate start=26844
  Prefix
  Немцы вырашылі выкарыстаць гэтыя абставіны не толькі для барацьбы з партызанскім рухам, але і для расправы над мірным насельніцтвам. У выніку колькасць войск вермахта, задзейнічаных у аперацыі пад кодавай назвай “Горнунг” (Люты) склала каля дваццаці тысяч чалавек
  Exact
  [4, с.31]
  Suffix
  . У загадзе на гэтую карную аперацыю адзначалася, што раён аперацыі – “сапраўдная Савецкая рэспубліка”, дзе адноўлены мясцовыя органы Савецкай улады, камендатуры, праводзіцца агульная мабілізацыя.

5
Tsuba M.V. V.Z. Korzh: nevjadomyja і malavjadomyja staronkі zhyccja [V. Z. Korzh: unknown and little–known pages of life]. Pinsk, ODO «IRA» Pleshush «, 2009, 88 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=17757
  Prefix
  Каржом быў створаны першы партызанскі атрад у Вялікай Айчыннай вайне, які налічваў 60 чалавек [4, с. 25]. Гэты атрад пасля 2–х баёў пад Пінскам, вымушаны быў адступіць і базіраваўся на тэрыторыі Столінскага раёна
  Exact
  [5, с. 58]
  Suffix
  . Дадзены атрад быў амаль адзіным атрадам, які не распаўся ў першую ваенную зіму і праіснаваў да самага вызвалення Беларусі. А здарылася гэта ў значнай ступені таму, што свой атрад В.З. Корж прывёў у родныя мясціны паблізу Хорастава, дзе яго добра ведалі людзі і падтрымлівалі ў цяжкую хвіліну.

6
Rain P. Za veru i Otechestvo [For Faith and the Fatherland]. Leningrad, 1990, 37 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=22761
  Prefix
  У жыццёвых справах нетараплівы, разважлівы, заўсёды спакойны. Яго набажэнствы як у перапоўненым храме падчас службы, так і з адным псаломшчыкам альбо матушкай Вольгай на клірасе заўсёды былі поўныя веры і руплівасці”
  Exact
  [6, с.35]
  Suffix
  . Даволі блізкія адносіны звязвалі бацюшку Іаана з легендарным партызанскім камандзірам В.З. Каржом. Васіль Захаравіч Корж, які з лістапада 1942 года стаў камандзірам Пінскага партызанскага злучэння быў чалавекам веруючым, что пацвярджаецца шматлікімі фактамі, а так сама добрымі ўзаемаадносінамі як з бацюшкам Іаанам, так і з настаяцелем пузічскага касцёла Святой Ганны ксяндзом Фран

 2. In-text reference with the coordinate start=31908
  Prefix
  У той час прыгажуні Веры, якая ўваходзіла ў пеўчую групу дзяўчат не было і 18–ці гадоў. А ўжо праз два гады, у 1945 годзе, калі была вызвалена з канцлагера і вярнулася на Радзіму, па сведчанню Паўла Раіны, яна выглядала сівой, пастарэлай жанчынай
  Exact
  [6, с. 37]
  Suffix
  . Згодна з расказам Веры Лойка ноч на 15 лютага, напярэдадні вялікага праваслаўнага свята Стрэчання Гасподняга (адзначаецца ўсімі праваслаўнымі людзьмі 15 лютага) для іх сямейства была не толькі бяссоннай, але і вельмі трывожнай.

7
Smirnov N.I. Vasilij Mudryj [Vasily Mudrye]. Minsk, Belarus, 2009, 335 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=24553
  Prefix
  Ён зазначае, што патрэбна было перавыхоўваць уведзенных ворагам у зман людзей, няцвёрдых і няўпэўненых змагацца літаральна за кожнага чалавека. Таму што “фашысты стараюцца пагрозамі абяцаннямі і ліслівасццю завербаваць да сябе сляпых выканаўцаў злачынстваў. Наша задача адкрыць ім вочы, змагацца за душы абманутых”
  Exact
  [7, с.196]
  Suffix
  . І на гэтым участку работы В.З. Корж вялікую ролю адводзіў бацюшку Іаану, з якім перыядычна сагласоўваў тыя ці іншыя пытанні. Набліжаўся 1943 год, які войдзе ў гісторыю як пераломны ў ходзе Вялікай Айчыннай і Другой Сусветнай войн.

8
Memory: east. – documents. Chronicle of the Luninets district / incl. T.V. Kanapatskaya. Minsk, Belarus, 1995, 716 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=25474
  Prefix
  Не давайце ворагу адчуваць сябе гаспадаром на вашай зямлі. Хай тыл для яго будзе не лепш фронту. Такім чынам, будзьце адважнымі, стойце мужна і непахісна, абараняючы веру і годнасць, і верце ў выратаванне Госпада”
  Exact
  [8]
  Suffix
  . На сваім чарговым богаслужэнні напрыканцы 1942 года бацюшка Іаан не толькі зачытаў перад усімі прыхаджанамі вышэйадзначанае пасланне, але і прылюдна благаславіў сваіх сыноў Уладзіміра, Леаніда і Юрыя перад адыходам іх у партызанскі атрад: “ Мая зброя на ворагаў Крыж Святы, а вы будзьце Богам захоўваемыя і сумленна служыце Бацькаўшчыне” [3, с.192].

 2. In-text reference with the coordinate start=27287
  Prefix
  У сувязі з чым усім сілам карнікаў загадваецца ў гэтым раёне знішчыць усё, “што можа служыць абаронай і жыллём”, ператварыць раён у “нікім не занятую прастору, мясцовае насельніцтва расстраляць жывёлу, збожжа і прадукты забраць”
  Exact
  [8, с.334]
  Suffix
  . 10 лютага адбылася першая атака карнікаў супраць партызан атрада імя Кірава. Каб захаваць злучэнне і пазбегнуць вялікіх страт, было вырашана адыходзіць у іншыя месцы, манеўраваць, рабіць на праціўніка нечаканыя напады і вылазкі.

 3. In-text reference with the coordinate start=27747
  Prefix
  І ўсё ж пад націскам лепш узброенага і значна пераўзыходзячага ў жывой сіле праціўніка, атрады Пінскага злучэння вымушаны былі адыходзіць назад на Хорастаўшчыну, дзе замкнулася кальцо акружэння
  Exact
  [8, с. 334]
  Suffix
  . Ёсць звесткі, што пры адыходзе партызан з Хорастава бацюшку Іаана наведаў ардынарэц Каржа, прапанаваўшы яму з’язжаць разам з атрадам. Але абставіны складваліся так, што з партызанамі змагла з’ехаць прыкладна толькі палова насельніцтва з Хорастава і навакольных вёсак.

9
Zieliński, S. Ze Wshodu z kapelanem. Warszawa, Wydawnictwo Vipart, 1997, 160 s.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=37797
  Prefix
  Праваслаўны святар звяртаючыся да ўсіх прысутных, сказаў, каб усе прыгатаваліся да сустрэчы з Усявышнім. Разбудзіў словамі смутак за зробленныя грахі і адпусціў усім грахі. Загінуў справядлівы “бацюшка” разам з сваёй сям’ёй, загінулі яго і мае прыхаджанне”
  Exact
  [9, с. 67]
  Suffix
  . Затым, пасля блакады пад канец мая 1943 года па асабістаму загаду І. В. Сталіна за ксяндзом Францішкам Кубшам з Масквы быў накіраваны самалёт. А 24 лютага 1944 года ён прымае актыўны ўдзел у другім Усеславянскім з’ездзе ў Маскве [10, с. 144].

10
Nordman E.B. Ne streljajte v partizan... [Do not shoot a partisan ... ]. Minsk, Belarus, 2007, 200 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=38039
  Prefix
  Затым, пасля блакады пад канец мая 1943 года па асабістаму загаду І. В. Сталіна за ксяндзом Францішкам Кубшам з Масквы быў накіраваны самалёт. А 24 лютага 1944 года ён прымае актыўны ўдзел у другім Усеславянскім з’ездзе ў Маскве
  Exact
  [10, с. 144]
  Suffix
  . Выступаючы з дакладам у Калонным зале Дома Саюзаў, Кубш публічна заклеймаваў ганьбай нацыскіх забойцаў. З яго слоў, непасрэднага відавочцы трагічных падзей аперацыі “Горнунг”, увесь свет даведаўся аб масавым знішчэнні гітлераўскімі варварамі жыхароў вёсак Хорастаўскага рэгіёну, узарваным касцёле Святой Ганны ў Пузічах, зажыва спаленых прыхаджанах у хорастаўскай Пакроўскай царкве разам з бацюш

12
Silova S.V. Krestnyj put': belorusskaja pravoslavnaja cerkov' v period nemeckoj okkupacii 1941 – 1944 gg. [The Way of the Cross: the Belarusian Orthodox Church during the German occupation, one thousand nine hundred and forty–one – 1944]. Minsk, Belarusian Exarchate, 2005, 71s.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=30270
  Prefix
  Самаахвярна затрымаў карнікаў, наадрэз адмовіўся выканаць іх загад: паказаць дарогу да партызан, аказаў супраціўленне ворагу, за што быў расстраляны. 68–мі гадовы Іван Цуба завёў карнікаў у непраходнае балота паблізу рэчкі Лань, за што быў па–зверскі забіты. Аднак выбрацца з яго фашысты так і не змаглі. А раніцай 14 лютага былі перабіты падыйшоўшым сюды ахоўным партызанскім атрадам.
  Exact
  [12, с.182]
  Suffix
  . 15 лютага 1943 года на Хорастава былі кінуты ўсе сілы карнікаў. Па ўспамінах людзей, ноч на 15 лютага выдалася не толькі марознай з мяцеліцай, але і поўнай трывогі. Дзесьці грукаталі выбухі, чуліся адзіночныя стрэлы і трэск аўтаматаў.

 2. In-text reference with the coordinate start=38461
  Prefix
  З яго слоў, непасрэднага відавочцы трагічных падзей аперацыі “Горнунг”, увесь свет даведаўся аб масавым знішчэнні гітлераўскімі варварамі жыхароў вёсак Хорастаўскага рэгіёну, узарваным касцёле Святой Ганны ў Пузічах, зажыва спаленых прыхаджанах у хорастаўскай Пакроўскай царкве разам з бацюшкам Іаанам
  Exact
  [12, с. 7]
  Suffix
  . Такім чынам, усё жыццё і дзеянні Івана Сямёнавіча Лойкі паказваюць, што ён быў і застанецца ў людскіх сэрцах сапраўдным народным любімцам, Вялікім праваслаўным духоўнікам і патрыётам сваёй Айчыны.

 3. In-text reference with the coordinate start=39276
  Prefix
  Калі ўлічыць загінуўшых затым франтавікоў і партызан, Хорастаўшчына страціла за гады вайны кожнага другога. Толькі падчас дадзенай карнай аперацыі было спалена каля 70 вёсак і 14 праваслаўных цэркваў
  Exact
  [12, с.52]
  Suffix
  . Свяшчэннікі гэтых цэркваў, як і бацюшка Іаан, не здрадзілі свайму народу, а ў цяжкі час выконвалі свой пастырскі абавязак і памяталі не пра сябе, а пра іншых. Акрамя непасрэдных абавязкаў, формы дапамогі іх былі розныя: забяспечвалі харчаваннем, медыкаментамі, прадастаўлялі прытулак для адпачынку партызан, лячылі параненых, даставалі патрэбныя дакументы, пісалі акупацыйным уладам фік