The 19 references in paper S. Peredkov A., R. Ramazanov K., S. Yusufov A., С. Передков А., Р. Рамазанов К., Ш. Юсуфов А. (2017) “ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТЕПЛООТВОДА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ ТРУБ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ // THERMOELECTRIC HEAT REMOVAL SYSTEM FOR THE OPERATIONAL STABILISATION OF HEAT PIPES IN A SYSTEM FOR PROVIDING THE THERMAL REGIME OF RADIO ELECTRONIC EQUIPMENT” / spz:neicon:vestnik:y:2017:i:3:p:83-92

1
Bykov V.S. Obespechenie teplovykh rezhimov energopreobrazuyushchey apparatury kosmicheskikh apparatov. Vestnik nauki Sibiri. 2014; (13):16-20. [Bykov V. S. Providing thermal regimes for energy-conversion apparatus of space vehicles. Siberian Journal of Science. 2014; (13):16-20. (In Russ.)]
(check this in PDF content)
2
Bobylkin I.S., Makarov O.Yu. Optimizatsiya teplovykh kharakteristik pri proektirovanii konstruktsiy radioelektronnykh sredstv. Trudy Mezhdunarodnogo simpoziuma «Nadezhnost' i kachestvo». Voronezh. 2013;3(13). [Bobylkin I.S., Makarov O.Yu. Optimization of thermal characteristics in the design of radioelectronic devices. Proceedings of the International Symposium "Reliability and Quality". 2013;3(13). (In Russ.)]
(check this in PDF content)
3
Rashidkhanov A.T., Yusufov Sh.A. Sistema obespecheniya teplovogo rezhima shkafa telekommunikatsionnogo oborudovaniya. Vestnik Dagestanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Tekhnicheskie nauki. 2017; 44(2):87-96. DOI:10.21822/2073-6185-2017-44-2-87-96. [Rashidkhanov A.T., Yusufov Sh.A. The system of providing the thermal regime of the telecommunication equipment cabinet. Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences. 2017;44(2):87-96. DOI:10.21822/2073-6185-2017-44-2-87-96. (In Russ.)]
(check this in PDF content)
4
Belova V.V. Modelirovanie nadezhnosti sistemy obespecheniya teplovogo rezhima kosmicheskogo apparata na etape elektricheskikh ispytaniy. NiKSS. 2013;3:31-40. KiberLeninka: https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-nadezhnosti-sistemy-obespecheniya-teplovogo-rezhimakosmicheskogo-apparata-na-etape-elektricheskih-ispytaniy. [Belova V.V. Modeling the reliability of the system providing the thermal regime of the spacecraft at the stage of electrical tests. NiKSS. 2013;3:31-40. CyberLeninka: (In Russ.)]
(check this in PDF content)
5
Ismailov T.A. Termoelektricheskie poluprovodnikovye ustroystva i intensifikatory teploperedachi. SPb.: Politekhnika; 2005. [Ismailov T.A. Thermoelectric semiconductor devices and heat transfer intensifiers. SPb.: Politekhnika; 2005. (In Russ.)]
(check this in PDF content)
6
Patent RF No 2338345 Shkaf radioelektronnoy apparatury. Byul. No31, 2007. [Patent RF No 2338345 Radioelectronic equipment cabinet. Bull. No31, 2007. (In Russ.)]
(check this in PDF content)
7
Patent RF No2399173 Shkaf radioelektronnoy apparatury. Byul. No25, 2010.[Patent RF No2399173 Radioelectronic equipment cabinet. Bull. No25, 2010. (In Russ.)]
(check this in PDF content)
8
Patent RF No2399174 Shkaf radioelektronnoy apparatury. Byul.No25, 2010. [Patent RF No2399174 Radioelectronic equipment cabinet. Bull. No25, 2010.(In Russ.)]
(check this in PDF content)
9
Patent RFNo2589744 Sposob termostabilizatsii elektronnoy apparatury. Byul. No18, 2016. [PatentRF No2589744 Method of heat stabilisation of electronic equipment. Bull. No18, 2016. (In Russ.)]
(check this in PDF content)
10
Patent RFNo 2630948 Ustroystvo termostabilizatsii i otvoda tepla ot elektronnykh moduley radiotelevizionnoy apparatury.Byul. No19, 2016. [PatentRF No 2630948 The device for heat stabilization and heat removal from electronic modules of radio and television equipment.Bull. No19, 2016. (In Russ.)]
(check this in PDF content)
11
Sarkis E., Iosif M. Problemy razrabotki i vybora unifitsirovannykh uzlov i blokov vtorichnogo elektropitaniya dlya REA morskogo flota. Silovaya elektronika. 2012;3:15-25, 4:40-46. [Sarkis E., Iosif M. Problems of development and selection of unified units and secondary power supply units for REA of the marine fleet. Power electronics. 2012;3:15-25, 4:40-46. (In Russ.)]
(check this in PDF content)
12
Arnaud L., Ludovic G., Mouad D., Hamid Z., & Vincent L. Comparison and Impact of Waste Heat Recovery Technologies on Passenger Car Fuel Consumption in a Normalized Driving Cycle. Energies.2014;7(8):5273–5290. doi:10.3390/en7085273.
(check this in PDF content)
13
Cleary M. Nanostructured High Temperature Bulk Thermoelectric Energy Conversion for Efficient Waste Heat Recovery. Annual Merit Review and Peer Evaluation Meeting. 2014.Washington DC.: DOE Vehicle Technologies Office. Retrieved from http://energy.gov/sites/prod/files/2014/07/f17/ace082_cleary_2014_o.pdf
(check this in PDF content)
14
Das R. The Rise of Thermoelectrics. 2013. Retrieved February 17, 2014, from Energy Harvesting Journal:http://www.energyharvestingjournal.com/articles/the-rise-of-thermoelectrics-471 00005925.as
(check this in PDF content)
15
Haddad C., Périlhon C., Danlos A., François M.-X., & Descombes G. Some Efficient Solutions to Recover Low and Medium Waste Heat: Competitiveness of the Thermoacoustic Technology. Energy Procedia, 2014; 50:1056– 1069. doi:10.1016/j.egypro.2014.06.125.
(check this in PDF content)
16
Jovovic V. Thermoelectric Waste Heat Recovery Program for Passenger Vehicles. Annual Merit Review and Peer Evaluation Meeting. Washington DC: 2014. DOE Vehicle Technologies Office. Retrieved from http://energy.gov/sites/prod/files/2014/07/f17/ace080_barnhart_2014_o.pdf
(check this in PDF content)
17
Chen G., Dresselhaus M.S., Esfarjani K., Ren Z.F., Zebarjadi M. Perspectives onthermoelectrics: From fundamentals to device applications. Energy Environ. Sci.2012.
(check this in PDF content)
18
Hadjistassou C., Kyriakides E., Georgiou J. Designing high efficiency segmented thermoelectric generators. Energy Convers. Manag.2013;66:165–172.
(check this in PDF content)
19
Apertet Y., Ouerdane H., Goupil C., Lecoeur Ph. Efficiency at maximum power of thermally coupled heat engines. Phys. Rev. E.2012:85:041144. Сведения об авторах: Передков Сергей Алексеевич – аспирант, кафедра теоретической и общей электротехники. Ра
(check this in PDF content)