The 8 references without contexts in paper O. Yaroshevich I., I. Zhuk V., V. Kazazyan T., I. Rubin E., L. Salnikov I., S. Sikorin N., О. Ярошевич И., И. Жук В., В. Казазян Т., И. Рубин Е., Л. Сальников И., С. Сикорин Н. (2016) “Исследования в областях физики ядерных реакторов и ионизирующих излучений в Объединенном институте энергетических и ядерных исследований - Сосны НАН Беларуси // Investigations in the fields of the nuclear reactor physics and ionizing radiations in JINPR-Sosny of the NAS of Belarus” / spz:neicon:vestift:y:2014:i:3:p:76-84

74
Zhuk I. V., Svetlakova N. N., Yaroshevich O. I. et al. // Nucl. Geophys. 1995. Vol. 9, N 3. P. 235–239.
(check this in PDF content)
75
Lomonosova E. M., Kievetz M. K., Yaroshevich O. I. et al. // Radiation Measurements. 1995. Vol. 25, N 1-4. P. 385–387.
(check this in PDF content)
76
Boulyga S. F., Erdmann N., Zhuk I. V. et al. // Radiation Measurements. 1997. Vol. 28, N 1-6. P. 349–352.
(check this in PDF content)
77
Tzechanovitch., Zhuk I. V., Yaroshevich O. I. et al. // II Intern. Workshop «Solid State Nuclear Track Detectorsand Their Application», 24–26 March 1992, Dubna. Proceedings. P . 148 –150.
(check this in PDF content)
78
Канаш Н. В., Миронов В. П., Ярошевич О. И. и др. // Атомная техника за рубежом. 1998. No 4. С. 3 –9.
(check this in PDF content)
79
Kievitskaja A. I., Zhuk I. V., Yaroshevich O. I. et al. // Radiation Measurements. 1999. Vol. 31, N 1– 6. P. 191–196.
(check this in PDF content)
80
Герменчук М. Г., Шагалова Э. Д., Ярошевич О. И. и др. // Тр. Междунар. Конф. «Радиоактивность при ядерных взрывах и авариях». Москва, 24–26 апреля 2000. СПб, 2000. Т. 1. С. 376 –384.
(check this in PDF content)
87
Додь А. И., Тарасенко В. В., Тверковкин и др. // Наука – энергетике. Мн., 1999. С. 180–190.
(check this in PDF content)