The 1 reference without contexts in paper M. Utzig (2017) “EXPENDITURES ON RESTAURANTS AND HOTELS OF EUROPEAN HOUSEHOLDS” / spz:neicon:stavapk:356

3
Radziukiewicz M. (2012). Zmiany sytuacji dochodowej a wydatki na usługi w polskich gospodarstwach domowych // Konsumpcja i Rozwój. 2012. No 1. (2). P. 101–116.
(check this in PDF content)