The 7 references in paper A. Ungureanu (2017) “THE IMPORTANCE OF PRAHOVA’S TOURISM IN SOUTH-MUNTENIA DEVELOPMENT REGION” / spz:neicon:stavapk:355

1
Andreea, M.-P. Diversifi carea şi personalizarea serviciilor turistice în contextul globalizării. Bucuresti: Editura ASE, 2009. P.81-82.
(check this in PDF content)
2
Micu, C., Stanciulescu, G. Managementul operatiunilor în hotel ărie si restauratie. Bucureşti: C. H. Beck, 2012. P.90-92.
(check this in PDF content)
3
Stănciulescu G., Micu C. Economie şi gestiune în turism. Bucuresti: C.H.Beck, 2009. P.120-123.
(check this in PDF content)
4
Lee T., Stănciulescu G. Special interest tourism for community bene fi ts. Bucharest: ASE, 2011. P. 45.
(check this in PDF content)
5
Ioncica M. 2006, Economia serviciilorabordări teoretice şi implicatii practice. Bucuresti: Uranus. P. 91-94.
(check this in PDF content)
6
Snak O., Neagu V., Stanescu D., Done I. Mic tratat de economia turismului. Iasi: Performantica, 2011. P. 245.
(check this in PDF content)
7
Anuarele statistice ale României, Institutul National de Statistică Bucuresti // Institutul naţional de statistică, 2003-2014. URL: http:// statistici.insse.ro/shop/?lang=ro (download time: 15.05.2015).
(check this in PDF content)