The 18 references in paper S. Khoroshilov E., A. Nikulin V., A. Marukhov V., С. Хорошилов Е., А. Никулин В., А. Марухов В. (2013) “Применение плазмафереза в ферментативной фазе тяжелого острого панкреатита // Use of Plasmapheresis in the Enzymatic Phase of Severe Acute Pancreatitis” / spz:neicon:reanimatology:y:2013:i:6:p:53

1
Reshetnikov E.A.Differentsialnoe lechenie ostrogo pankreatita. [Differential treatment for acute pancreatitis]. Khirurgiya. Zhurnal Imeni N.I.Pirogova.2005; 8: 69—72. [In Russ.]
(check this in PDF content)
2
Savelyev V.S., Filimonov M.I., Burnevich S.Z. Pankreonekrozy. [Pancreonecroses]. Moscow: Meditsinskoe Informatsionnoe Agentstvo; 2008: 82. [In Russ.]
(check this in PDF content)
3
Filin V.I., Kostyuchenko A.L.Neotlozhnaya pankreatologiya. 2-e izdanie. [Emergency pancreatology. 2nded.] Sankt-Peterburg: Piter; 1999: 72—73. [In Russ.]
(check this in PDF content)
4
Golubev A.M., Moroz V.V., Sundukov D.V.Patogenez ostrogo respiratornogo distress-sindroma. [Pathogenesis of acute respiratory distress syndrome]. Obshchaya Reanimatologiya. 2012; 8 (4): 13—21. [In Russ.]
(check this in PDF content)
5
Nedashkovsky V.E., Kirov M.Yu., Duberman B.L. Ostryi pankreatit. [Acute pancreatitis]. Moscow: GEOTAR-Media; 2009: 37. [In Russ.]
(check this in PDF content)
6
Kallet R.H.Evidence-based management of acute lung injury and acute respiratory distress syndrome. Respir. Care.2004; 49 (7): 793—809. PMID: 15222911
(check this in PDF content)
7
Khoroshilov S.E., Nikulin A.V.Efferentnoe lechenie kriticheskikh sostoyanii. [Efferent treatment for critical conditions]. Obshchaya Reanimatologiya. 2012; 8 (4): 30—41. [In Russ.]
(check this in PDF content)
8
Vlasov A.P., Krylov V.G., Grigoryeva T.I., Nachkina E.I., Tingaev M.V. Korrektsiya sindroma endogennoi intoksikatsii pri ostrom pankreatite. [Correction of endogenous intoxication syndrome in acute pancreatitis]. Khirurgiya. Zhurnal Imeni N.I.Pirogova.2010; 5: 60—64. [In Russ.]
(check this in PDF content)
9
Konovchuk V.N., Kalugin V.A., Akentyev S.A.Plazmosorbtsiya pri lechenii bolnykh s endotoksikozami v usloviyakh intensivnoi terapii. [Plasma sorption in the treatment of patients with endotoxicoses during intensive therapy]. Efferentnaya Terapiya.2003; 9 (1): 90—91. [In Russ.]
(check this in PDF content)
10
Gendel L.L., Cholariya N.Kh., Gubanova S.N.Znachenie metodov ekstrakorporalnoi gemokorrektsii v kompleksnom lechenii bolnykh s ostrym pankreatitom. [Significance of extracorporeal hemocorrection methods in the combination treatment of patients with acute pancreatitis]. Efferentnaya Terapiya.2003; 9 (1): 67—68. [In Russ.]
(check this in PDF content)
11
Desideri F., Van Vlierberghe H.Necrotizing acute pancreatitis following therapeutic plasmapheresis in HCV-related cryoglobulinemia. Acta Gastroenterol. Belg.2011; 74 (2): 355—358. PMID: 21861325
(check this in PDF content)
12
Podkorytova O.L. , Tomilina N.A., Bikbov B.T., Vtorenko V.I., Shirinsky V.G., Loktev V.V., Fedorova N.D., Chura I.S., Rodnikov S.E.Primenenie zamestitelnoi pochechnoi terapii v kompleksnom lechenii tyazhelogo ostrogo pankreatita. [Use of renal replacement therapy in the combination treatment of severe acute pancreatitis]. Nefrologia i Dializ. 2008; 10 (3—4): 226—233. [In Russ.]
(check this in PDF content)
13
Wada K., Takada T., Hirata K., Mayumi T., Yoshida M., Yokoe M., Kiriyama S., Hirota M., Kimura Y., Takeda K., Arata S., Hirota M., Sekimoto M., Isaji S., Takeyama Y., Gabata T., Kitamura N., Amano H. Treatment strategy for acute pancreatitis. J. Hepatobiliary Pancreat. Sci. 2010; 17 (1): 79—86. http://dx.doi.org/10.1007/s00534-009-0218-z. PMID: 20012325
(check this in PDF content)
14
Akeksandrova I.V., Ilyinsky M.E., Rei S.I., Berdnikov G.A., Marchenkova L.V. Postoyannaya veno-venoznaya gemofiltratsiya v kompleksnom lechenii tyazhelogo ostrogo pankreatita. [Continuous venovenous hemofiltration in the combination treatment of severe acute pancreatitis]. Anesteziologiya i Reanimatologiya. 2011; 3: 54—58. [In Russ.]
(check this in PDF content)
15
Karpishchenko A.I.Meditsinskaya laboratornaya diagnostika. [Medical laboratory diagnosis]. Sankt-Peterburg; 2001: 338—342. [In Russ.]
(check this in PDF content)
16
Kichin V.V., Sungurov V.A., Ryabov S.V. Obmennyi plazmaferez v kompleksnom lechenii bolnykh s pankreonekrozom. [Exchange plasmapheresis in the combination treatment of patients with pancreatic necrosis]. Almanakh Anesteziologii i Reanimatologii. 2005; 5: 24. [In Russ.]
(check this in PDF content)
17
Moroz V.V., Vlasenko A.V., Golubev A.M., Yakovlev V.N., Alekseyev V.G., Bulatov N.N., Smelaya T.V. Patogenez i differentsialnaya diagnostika ostrogo respiratornogo distress-sindroma, obuslovlennogo pryamymi i nepryamymi etiologicheskimi faktorami. [Pathogenesis and differential diagnosis of acute respiratory distress syndrome caused by direct and indirect etiological factors]. Obshchaya Reanimatologiya. 2011; 7 (3): 5—13. [In Russ.]
(check this in PDF content)
18
Afanasyeva A.N., Odintsova I.N., Udut V.V.Sindromy endogennoi intoksikatsii i sistemnogo vospalitelnogo otveta: obshchnost i razlichiya. [Endogenous intoxication and systemic inflammatory response syndromes: Community and differences]. Anesteziologiya i Reanimatologiya2007; 4: 67—71. [In Russ.]
(check this in PDF content)