The 17 references in paper A. Ershov V., V. Dolgikh T, T. Dolgikh I., S. Morozov V., Yu. Orlov P., A. Reis B., А. Ершов В., В. Долгих Т., Т. Долгих И., С. Морозов В., Ю. Орлов П., А. Рейс Б. (2013) “Мутации Лейдена и течение острого панкреатита тяжелой степени // Leiden Mutation and the Course of Severe Acute Pancreatitis” / spz:neicon:reanimatology:y:2013:i:6:p:36

1
Smelaya T.V., Salnikova L.E., Moroz V.V., Golubev A.M., Zarzhetsky Yu.V., Rubanovich A.V. Genetichesky polimorfizm i chastota razvitiya oslozhnenii pri pnevmonii razlichnogo genezisa. [Genetic polymorphism and the rate of development of complications in pneumonia of varying genesis]. Obshchaya Reanimatologiya. 2011; 7 (2): 10—16. [In Russ.]
(check this in PDF content)
2
Moroz V.V., Smelaya T.V., Golubev A.M., Salnikova L.E. Genetika i meditsina kriticheskikh sostoyanii: ot teorii k praktike. [Genetics and medicine of critical conditions: from theory to practice]. Obshchaya Reanimatologiya. 2012; 8 (4): 5—12. [In Russ.]
(check this in PDF content)
3
Tarasenko V.S., Kubyshkin V.A., Demin D.B., Volkov D.V., Smolyagin A.I., Chukina O.V. Immunologicheskie narusheniya pri pankreonekroze i ikh korrektsiya. [Immunological disorders in pancreatic necrosis and their correctio]. Khirurgiya. Zhurnal Imeni N.I.Pirogova.2013; 1: 88—95. [In Russ.]
(check this in PDF content)
4
Bianchi M.E.DAMPs, PAMPs and alarmins: all we need to know about danger. J. Leukoc. Biol.2007; 81 (1): 1—5. http://dx.doi.org/10.1189/ jlb.0306164. PMID: 17032697
(check this in PDF content)
5
Savelyev V.S., Filimonov M.I., Gelfand B.R. Ostryi pankreatit kak problema urgentnoi khirurgii i intensivnoi terapii. Intensivnaya terapiya v khirurgii. [Acute pancreatitis as a problem of urgent surgery and intensive therapy]. Consilium medicum.2000; 2 (9): 16. [In Russ.]
(check this in PDF content)
6
Vinokurov M.M., Savelyev V.V., Khlebnyi E.S., Kershengolts B.M. Kompleksnaya otsenka urovnya endogennoi intoksikatsii u bolnykh v sterilnoi faze pankreonekroza. [Integrated estimation of the level of endogenous intoxication in patients with sterile-phase pancreatic necrosis]. Khirurgiya. Zhurnal Imeni N.I.Pirogova.2012; 10: 21—26. [In Russ.]
(check this in PDF content)
7
Moroz V.V., Golubev A.M., Afanasyev A.V., Kuzovlev A.N., Sergunova V.A., Gudkova O.E., Chernysh A.M. Stroenie i funktsiya eritrotsita v norme i pri kriticheskikh sostoyaniyakh. [The structure and function of a red blood cell in health and critical conditions]. Obshchaya Reanimatologiya. 2012; 8 (1): 52—60. [In Russ.]
(check this in PDF content)
8
Filimonov M.I., Burnevich S.Z.Khirurgiya pankreonekroza: 80 lektsii po khirurgii. [Surgery for pancreatic necrosis: 80 lectures on surgery]. Moscow: Litterra; 2008. [In Russ.]
(check this in PDF content)
9
Doix S., Mahrousseh M., Jolak M., Laurent Y., Lorenzini J.L., Binquet C., Zeller M., Cottin Y., Wolf J.E.Factor V Leiden and myocardial infarction: a case, review of the literature with a meta-analysis. Ann. Cardiol. Angeiol. (Paris).2003; 52 (3): 143—149. PMID: 12938565
(check this in PDF content)
10
Folsom A.R., Cushman M., Tsai M.Y., Aleksic N., Heckbert S.R., Boland L.L., Tsai A.W., Yanez N.D., Rosamond W.D.A prospective study of venous thromboembolism in relation to factor V Leiden and related factors. Blood.2002; 99 (8): 2720—2725. http://dx.doi.org/10.1182/ blood.V99.8.2720. PMID: 11929758
(check this in PDF content)
11
Tolstoi A.D., Goltsov R.V.Vozmozhnosti «obryva» destruktivnogo protsessa na rannikh stadiyakh pankreonekroza. [Possibilities of a «break» in the destructive process in early-stage pancreatic necrosis]. Obshchaya Reanimatologiya. 2005; 1 (3): 58—60. [In Russ.]
(check this in PDF content)
12
Sukach M.S., Dolgikh V.T.Vliyanie geptrala na koagulyatsionnuyu aktivnost krovi pri pankreonekroze. [Effect of heptral on blood coagulation activity in pancreonecrosis]. Obshchaya Reanimatologiya. 2011; 7 (6): 34—39. [In Russ.]
(check this in PDF content)
13
Savelyev V.S., Filimonov M.I., Gelfand B.R., Burnevich S.Z. Pankreonekroz i pankreatogennyi sepsis. Sostoyanie problemy. [Pancreatic necrosis and pancreatogenetic sepsis: State-of-the-art of the problem]. Annaly Khirurgii.2003; 1: 12—19. [In Russ.]
(check this in PDF content)
14
Malakhova M.Ya.Endogennaya intoksikatsiya kak otrazhenie kompensatornoi perestroiki obmennykh protsessov v organizme. [Endogenous intoxication as a portrayal of the compensatory rearrangement of metabolic processes in the body]. Efferentnaya Terapiya.2000; 6 (4): 3—14. [In Russ.]
(check this in PDF content)
15
Rantsev M.A., Sarapultsev P.A., Kuznetsov N.N., Chupakhin O.N., Sarapultsev A.P., Khodakov V.V., Sidorova L.P. Korrektsiya gemokoagulyatsionnykh narushenii pri eksperimentalnom pankreonekroze. [Correction of hemocoagulative disorders in experimental pancreatic necrosis]. Uralsky Meditsinsky Zhurnal.2012; 1 (93): 26—29. [In Russ.]
(check this in PDF content)
16
De-Souza D.A., Greene L.J.Intestistinal permeability and systemic infections in critically ill patients: effect glutamine. Crit. Care Med. 2005; 33 (5): 1125—1135. PMID: 15891348
(check this in PDF content)
17
Brealey D.,Brand M.,Hargreaves I.,Heales S.,Land J.,Smolenski R., Davies N.A.,Cooper C.E.,Singer M. Association between mitochondrial dysfunction and severity and outcome of septic shock. Lancet.2002; 360 (9328): 219—223. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(02)09459-X. PMID: 12133657
(check this in PDF content)