The 12 references in paper V. Verba S., V. Merkulov I., P. Sadovskiy A., В. Верба С., В. Меркулов И., П. Садовский А. (2016) “Многодиапазонные радиолокационные системы. Проблемы многоцелевого сопровождения // Multiband radars. Multitarget tracking challenges” / spz:neicon:radiovega:y:2015:i:5:p:37-51

1
Merkulov V.I., ed.Sistemy radioupravleniya. Kn. 3. Teoreticheskie osnovy sinteza i analiza sistem radioupravleniya[Radio control systems. Vol. 3. Theoretical basics of radio control system design and analysis]. Moscow, Radiotekhnika Publ., 2014. 394 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
2
Verba V.S., Kondratenkov G.S., Merkulov V.I. Influence of Multiband Radar on System Performance of Airborne Warning and Control System.Radiotekhnika=Radioengineering, 2011, no. 11, pp. 4{10. (in Russian).
(check this in PDF content)
3
Lin C.-F.Modern navigation, guidance, and control processing. Prentice Hall, 2008. 706 p.
(check this in PDF content)
4
Verba V.S.Aviatsionnye kompleksy radiolokatsionnogo dozora i navedeniya[Aircraft system of radar surveillance and guidance]. Moscow, Radiotekhnika Publ., 2014. 528 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
5
Voskresenskiy D.I., Kanashchenkov A.I.Aktivnye fazirovannye antennye reshetki[Active phased antenna arrays]. Moscow, Radiotekhnika Publ., 2004. 488 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
6
Samarin O.F.Integrirovannye informatsionno-vychislitel'nye sistemy letatel'nykh apparatov [Aircraft integrated information computer system]. Moscow, MAI Publ., 2013. 217 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
7
Farina A., Studer F.A.Radar Data Processing. Vol. 1: Introduction and Tracking. Research Studies Press. N.Y.: John Wiley & Sons, 1985. 348 p. (Russ.ed:Tsifrovaya obrabotka radiolokatsionnoy informatsii. Soprovozhdenie tseley. Moscow, Radio i svyaz' Publ., 1993. 322 p.).
(check this in PDF content)
8
Ramachandra K.V.Kalman filtering techniques for radar tracking. CRC Press, 2000. 256 p.
(check this in PDF content)
9
Antipov V.N., Koltyshev E.E., Kondratenkov G.S., Lepin V.N., Frolov A.Yu., Yankovskiy V.T.Mnogofunktsional'nye radiolokatsionnye kompleksy istrebiteley[Multifunctional fighter plane radar facilities]. Moscow, Radiotekhnika Publ., 2014. 296 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
10
Grigor'yev B.M., Gubanov A.V., Krylov A.A., Kuz'menkov V.Yu., Petkhuov Yu.N., Spirin Yu.V., Tuparev D.L.Radiolokatsionnoe obespechenie poletov voennoy aviatsii. Sistemotekhnika i prilozheniya[Military aircraft flight radar support. System engineering and applications]. Chernogolovka: IPKhF RAN editorial-and-publishing office, 2015. 304 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
11
Yarlykov M.S., Bogachev A.S., Merkulov V.I., Drogalin V.V.Radioelektronnye kompleksy letatel'nykh apparatov. T. 2. Primenenie aviatsionnykh radioelektronnykh kompleksov pri reshenii boevykh i navigatsionnykh zadach[Aircraft radar complexes. Vol. 2. Using aircraft radar complexes for solving battle missions and navigation tasks]. Moscow, Radiotekhnika Publ., 2012. 256 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
12
Yarlykov M.S., Bogachev A.S., Merkulov V.I., Drogalin V.V.Radioelektronnye kompleksy letatel'nykh apparatov. T. 1. Teoreticheskie osnovy[Aircraft radioelectronic complexes. Vol. 1. Theoretical basics]. Moscow, Radiotekhnika Publ., 2012. 504 p. (in Russian).
(check this in PDF content)