The 3 references in paper P. Zukowski, T. Koltunowicz, Cz. Kozak, K. Kierczynski, P. Rogalski, П. Жуковский, Т. Колтунович, Ч. Козак, К. Керчыньски, П. Рогальски (2015) “УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ПОЛЯРИЗАЦИИ // MEASUREMENT STAND FOR STUDY PROPERTIES OF ISOLATION MATERIALS USING POLARIZATION METHOD” / spz:neicon:pimi:y:2014:i:1:p:5-9

1
Subocz J., Szrot M., Zukowski P. Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych układu izolacji cieklo-stałej transformatorów energetycznych Zgłoszenie patentowe RP 395970 z 25.08.2011.
(check this in PDF content)
2
Zhukowski P., Subocz J., Kołtunowicz T.N. [Analysis of dielectric response in the frequency domain moist and oil impregnated pressboard], PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, vol. 88 n. 11b, 2012, p. 251–254. (In Polish).
(check this in PDF content)
3
Zhukowski P., Szrot M., Subocz J., Gutten M., Korenciak D. [Electron hopping and DC conductivity of dampness-soaked paper-oil insulation of high voltage transformers], PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, vol. 88
(check this in PDF content)