The 10 references in paper D. Siukaeva D., I. Narkevich A., V. Timchenko N., O. Nemyatyh D., N. Maslova A., Д. Сиукаева Д., И. Наркевич А., В. Тимченко Н., О. Немятых Д., Н. Маслова А. (2018) “Исследование структуры потребления лекарственных препаратов в условиях стационарного лечения детей с внебольничной пневмонией // Use of medications in children hospitalized with community-acquired pneumonia” / spz:neicon:pharmacoeconomics:y:2018:i:3:p:8-12

1
Narkevich I. A. Scientific basis for rationing medical equipment in the Armed Forces of the Russian Federation. MD diss. [Nauchnye osnovy normirovaniya meditsinskogo imuschestva v Vooruzhennyh silah Rossiyskoy Federatsii: avtoref. dis. ... dokt. farm. Nauk. (in Russian)] 15.00.01. SPb. 2001; 39 s.
(check this in PDF content)
2
The Register of Medicinal Products (in Russian). [electronic resource]. URL: https://www.rlsnet.ru/atc_tree.htm. Accessed: 03.02.2018.
(check this in PDF content)
3
Narkevich I. A., Nemyatyh O. D., Basakina I. I., Siukaeva D. D. Razrabotka i registratsiya lekarstvennyh sredstv (in Russian). 2016; 3 (16): 194-201.
(check this in PDF content)
4
Narkevich I. A., Nemyatyh O. D., Kuldyrkaeva e. V., Shumlyanskaya V. e., Siukaeva D. D. Farmatsiya (in Russian). 2016; 7 (65): 3-7.
(check this in PDF content)
5
Siukaeva D. D., Bayandurov D. A., emelina O. S., Savel’eva D. V., Pavlenko N. I. Molodaya farmatsiya – potentsial buduschego (in Russian). 2017; 912-917.
(check this in PDF content)
6
Siukaeva D. D., Nemyatyh O. D. Meditsinskiy vestnik Bashkortostana (in Russian). 2016; 6 (66): 11: 114-118.
(check this in PDF content)
7
Infectious diseases in children: a textbook for pediatric faculties of medical universities. ed. prof. V. N. Timchenko. 4 th ed., Rev. and additional [Infektsionnye bolezni u detey: uchebnik dlya pediatricheskih fakul’tetov meditsinskih vuzov. Pod red. prof. V. N. Timchenko. 4-e izd., ispr. i dop. (in Russian)]. SPb. 2012; 623 c.
(check this in PDF content)
8
Baranov A. A. Federal clinical guidelines for emergency medical care for community-acquired pneumonia in children [Federal’nye klinicheskie rekomendatsii po okazaniyu skoroy meditsinskoy pomoschi pri vnebol’nichnoy pnevmonii u detey (in Russian)]. Moscow. 2015; 12.
(check this in PDF content)
9
Pokrovskiy V. I. Age. Small Medical encyclopedia [Vozrast. Malaya meditsinskaya entsiklopediya (in Russian)]. Moscow. 1991-96.
(check this in PDF content)
10
Order of the Ministry of Health of the Russian Federation of 12/12/2012 No 1213н “On the approval of the standard of primary health care for pneumonia” [Prikaz Ministerstva zdravoohraneniya RF ot 20.12.2012 No 1213n «ob utverzhdenii standarta pervichnoy mediko-sanitarnoy pomoschi pri pnevmonii» (in Russian)].
(check this in PDF content)