The 10 references in paper S. Soboleva Yu., A. Sobolev V., I. Kaminskaya A., С. Соболева Ю., А. Соболев В., И. Каминская А. (2016) “Управленческий аспект проблемы использования наркотических лекарственных средств // MANAGEMENT ASPECT OF THE PROBLEM OF NARCOTIC DRUGS USE” / spz:neicon:pharmacoeconomics:y:2016:i:2:p:64-67

1
Gratsinskaya I. Nasha versiya. 06.04.2015. No13. URL: https:// versia.ru/process-obezbolivaniya-v-rossii-kontroliruyut-silovyestruktury. Accessed: 05.11.2015.
(check this in PDF content)
2
Eliferov V. G., Repin V. V. Business processes: regulation and control: a textbook [Biznes-protsessy: reglamentatsiya i upravlenie: uchebnik (in Russian)]. Moscow. 2005; 319 s.
(check this in PDF content)
3
Kaminskaya I. A. Vrach skoroi pomoshchi. 2014; 6: 55-58.
(check this in PDF content)
4
Kaminskaya I. A., Moshkova L. V. Farmatsiya. 2015; 5: 20-24.
(check this in PDF content)
5
Kaplan Robert S., Norton Deivid P. Balanced Scorecard — ZAO «Olymp-Business» [Sbalansirovannaya sistema pokazatelei — ZAO «Olimp-Biznes» (in Russian)]. Moscow. 2003; 214 c.
(check this in PDF content)
6
Mandrikov V. B., Soboleva S. Yu. The use of the process approach in the management of educational programs Medical University. Optimization of higher medical and pharmaceutical education: quality and innovation management: Materials of II Russian (V intrahigh) scientific-practical conference dedicated to the Day of Russian science [Primenenie protsessnogo podkhoda v upravlenii obrazovatel'nymi programmami meditsinskogo universiteta. Optimizatsiya vysshego meditsinskogo i farmatsevticheskogo obrazovaniya: menedzhment kachestva i innovatsii: materialy II Vserossiiskoi (V vnutrivuzovskoi) nauchno-prakticheskoi konferentsii, posvyashchennoi Dnyu rossiiskoi nauki (in Russian)]. Chelyabinsk. 2014; 66-74.
(check this in PDF content)
7
Soboleva S. Yu., Sobolev A. V. Problems and prospects of ensuring drug safety in Russia. The economic security of Russia and its strategy for the development of regions in modern conditions: Sat. scientific. tr. Intern. Scientific-practical. Conf. VSTU [Problemy i perspektivy obespecheniya lekarstvennoi bezopasnosti v Rossii. Ekonomicheskaya bezopasnost' Rossii i strategii razvitiya ee regionov v sovremennykh usloviyakh: sb. nauch. tr. Mezhdunar. nauchno-praktich. konf. VolgGTU (in Russian)]. Volgograd. 2015; 1: 219-221.
(check this in PDF content)
8
Coping with pain and with the law. Oncology today (in Russian). 2014; 3 (6): 14-15. URL: www.netoncology.ru. Accessed: 05.11.2015.
(check this in PDF content)
9
The Federal Law of January 8, 1998 N 3-FZ «On Narcotic Drugs and Psychotropic Substances» (as amended). The system «Garant» [Federal'nyi zakon ot 8 yanvarya 1998 g. N 3-FZ «O narkoticheskikh sredstvakh i psikhotropnykh veshchestvakh» (s izmeneniyami i dopolneniyami) Sistema Garant (in Russian)]. URL: http://base.garant. ru/12107402/#ixzz3rkTqJjsV. Accessed: 05.11.2015.
(check this in PDF content)
10
Fedorov A. V. Bringing Russian lists of narcotic drugs, psychotropic substances, precursors of narcotic drugs and psychotropic substances, potent and poisonous substances into line with international anti-drug conventions: the background and the current state. Drug control [Privedenie rossiiskikh perechnei narkoticheskikh sredstv,
(check this in PDF content)