The 25 references in paper O. Bogacheva V., V. Grigorov E., О. Богачева В., В. Григоров Э. (2015) “Репутационный индекс как инструмент обеспечения взаимосвязи результатов научной деятельности с бюджетным финансированием // RESEARCH EXCELLENCE INDEX AS INSTRUMENT OF PERFORMANCE-ORIENTED BUDGETING” / spz:neicon:pharmacoeconomics:y:2015:i:3:p:31-42

1
Bykova E.S., Sergeeva N.V. Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Sotsial'noekonomicheskie nauki. 2011; 10: 49-63.
(check this in PDF content)
2
Gokhberg L. Assessing the performance of organizations in the public sector science. State University – Higher School of Economics. Presentation, September 19, 2008 [Otsenivanie rezul'tatov deyatel'nosti organizatsii v gosudarstvennom sektore nauki. Gosudarstvennyi universitet – Vysshaya shkola ekonomiki. Prezentatsiya, 19 sentyabrya 2008 g (In Russian)]. URL: http://www.myshared.ru/slide/351975/ (accessed 01.08.2015).
(check this in PDF content)
3
Zubova L.G., Andreeva O.N., Antropova O.A. Innovatsii. 2012; 12 (170): 51-60.
(check this in PDF content)
4
The information reference to Council at the President of the Russian Federation for science and education «About an assessment of productivity of activity of the scientific organizations subordinated to federal executive authorities and the state academies of Sciences for 2010-2012» URL: http://www.sciencemon.ru/legal/about/ informacionnaya-spravka-k-soveu-pri-prezidente-rf-po-nauke-iobrazovaniyu/ (accessed 01.08.2015).
(check this in PDF content)
5
Ludchenko A.A., Ludchenko Ya.A., Primak T.A. Basic research: Proc. allowance. Ed. AA Ludchenko. 2nd ed. Kiev. [Osnovy nauchnykh issledovanii: Ucheb. posobie. Pod red. A.A. Ludchenko. 2-e izd. Kiev (In Russian)]. 2001. URL: http://www.npu.edu.ua/!e-book/book/ djvu/A/ikpp_kl_Osn_naychn_issled_Lydchenko.pdf (accessed 01.08.2015).
(check this in PDF content)
6
Martynchik S.A., Glukhova E.A., Galustova L.R. Sotsial'nye aspekty zdorov'ya naseleniya URL: http://vestnik.mednet.ru/content/ view/500/30/lang,ru/ (accessed 01.08.2015).
(check this in PDF content)
7
Martsin V.S., Mіtsenko N.G., Danilenko A.A. et al. Basic scientific research manual. L‘vov. [Osnovy nauchnykh issledovanii Uchebnoe posobie. (In Russian)]. 2002.
(check this in PDF content)
8
The official website of the event to assess the quality of scientific research (RAE). URL: http://www.rae.ac.uk/pubs/2006/01/docs/ annexes.pdf (accessed: 01/08/2015)
(check this in PDF content)
9
Resolution of the Government of the Russian Federation dated November 1, 2013 No979 «On Amendments to the Decree of the Government of the Russian Federation dated April 8, 2009 No312» [Postanovlenie Pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii ot 1 noyabrya 2013 g. No979 «O vnesenii izmenenii v postanovlenie Pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii ot 8 aprelya 2009 g. No312» (In Russian)].
(check this in PDF content)
10
Postanovlenie Pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii ot 8 aprelya 2009 g. No 312 «Ob otsenke i o monitoringe rezul'tativnosti deyatel'nosti nauchnykh organizatsii, vypolnyayushchikh nauchno-issledovatel'skie, opytno-konstruktorskie i tekhnologicheskie raboty grazhdanskogo naznacheniya» [Resolution of the Government of the Russian Federation of April 8, 2009 No 312 «On the evaluation and monitoring of the effectiveness of scientific organizations, performing research, developmental and technological works of civil purpose.» (In Russian)].
(check this in PDF content)
11
Order of the Russian Ministry of October 14, 2009 No 406n «On approval of model regulations on the Commission to assess the effectiveness of scientific organizations, performing research, developmental and technological works of civil destination, and the standard methodology for assessing the impact of the research organizations, performs research, developmental and technological works of civil purposes [Prikaz Minobrnauki Rossii ot 14 oktyabrya 2009 g. No 406 «Ob utverzhdenii tipovogo polozheniya o komissii po otsenke rezul'tativnosti deyatel'nosti nauchnykh organizatsii, vypolnyayushchikh nauchno-issledovatel'skie, opytno-konstruktorskie i tekhnologicheskie raboty grazhdanskogo naznacheniya
(check this in PDF content)
12
The explanatory note to the decision of the Government of the Russian Federation dated November 1, 2013 No979 [Poyasnitel'naya zapiska k postanovleniyu Pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii ot 1 noyabrya 2013 g. No979 (In Russian)].
(check this in PDF content)
13
Order of the Russian Ministry on March 5, 2014 No 162 [Prikaz Minobrnauki Rossii ot 5 marta 2014 g. No 162 (In Russian)].
(check this in PDF content)
14
Rykova I.N. Finansovyi zhurnal. 2013; No 3 (17): 73-88.
(check this in PDF content)
15
Feoktistova O.A. Planning of the Research Costs: the Projectbased Approach. Research Financial Institution. Financial journal. 2014; 1: 69-80.
(check this in PDF content)
16
Feoktistova O.A., Fokina T.V. Foreign Specifics of Planning and Earmarking State Funds for Science. Finances and Credit. 2015; 39 (663): 23-40.
(check this in PDF content)
17
Yakovleva A.F. On the main approaches to the evaluation of the impact of scientific research in Russia. This article was prepared within the project RHF «The grounds and criteria for evaluating the effectiveness of philosophical and socio-humanitarian researches» [Ob osnovnykh podkhodakh k otsenke rezul'tativnosti nauchnykh issledovanii v Rossii. Stat'ya podgotovlena v ramkakh proekta RGNF «Osnovaniya i kriterii otsenki rezul'tativnosti filosofskikh i sotsiogumanitarnykh issledovanii» (No 11-03-00442a) (In Russian)]. URL: http://iph.ras.ru/uplfile/root/exp/Yakovleva.pdf (accessed 01.08.2015).
(check this in PDF content)
18
An International Comparison of Performance-based Research Funding Systems (PBRFS). The Ministry of Education of New Zealand. URL: http://www.education.govt.nz/home/our-new-website/ (accessed 01.08.2015).
(check this in PDF content)
19
Department of Education and Training of Australia. Research Block Grants – Calculation Methodology. URL: https://education.gov. au/research-block-grants-calculation-methodology (accessed 01.08.2015).
(check this in PDF content)
20
ERA 2012 Evaluation Handbook. Excellence in Research for Australia 2012. Australian Government/ Australian Research Council.
(check this in PDF content)
21
Excellence in Research for Australia (ERA) Initiative. June 2008. Consultation Paper. Australian Government/ Australian Research Council.
(check this in PDF content)
22
Excellence in Research for Australia 2012. National Report. Commonwealth of Australia 2012.
(check this in PDF content)
23
OECD (2014). Promoting Research Excellence: New Approaches to Funding, OECD Publishing. URL: http://dx.doi.org/10.1787/ 9789264207462-en. (accessed 01.08.2015).
(check this in PDF content)
24
Performance-Based Funding for Public Research in Tertiary Education Institutions: Workshop Proceedings, OECD Publishing, Paris. URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264094611-en (print: ISBN 978-92-64-09460-4, pdf: ISBN 978-92-64-09461-1). (accessed 01.08.2015).
(check this in PDF content)
25
Performance-Based Funding for Public Research in Tertiary Education Institutions. Web Annex: Additional Country Detail (Australia, Austria, Belgium (Flemish Community), the Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, New Zealand, Norway, Poland and the United Kingdom). URL: http://www.oecd.org/sti/sci-tech/46756874.pdf
(check this in PDF content)