The 17 references in paper С. Завьялов А., Е. Криничная П., И. Клименко В., Т. Журавлева С. (2018) “ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НАПОЛНИТЕЛЯ НА МОРФОЛОГИЮ И СВОЙСТВА ПЛЕНОК НАНОКОМПОЗИТОВ ППК-SN” / spz:neicon:nanorf:y:2018:i:4:p:16-20

1

(check this in PDF content)
2

(check this in PDF content)
3

(check this in PDF content)
4

(check this in PDF content)
5

(check this in PDF content)
6

(check this in PDF content)
7

(check this in PDF content)
8

(check this in PDF content)
9

(check this in PDF content)
10

(check this in PDF content)
11

(check this in PDF content)
12

(check this in PDF content)
13

(check this in PDF content)
14

(check this in PDF content)
15

(check this in PDF content)
16

(check this in PDF content)
17

(check this in PDF content)