The 1 reference without contexts in paper G. Baiburina G., Г. Байбурина Г. (2014) “ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ТИПАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ // IMMUNOLOGICAL MARKERS OF DIABETES MELLITUS IN VARIOUS CLINICAL VARIANTS OF THE DISORDER” / spz:neicon:mimmun:y:2011:i:6:p:623-626

6
Кононенко И.В., Смирнова О.М. Клинические, иммунологические и генетические осоТаблица 1. иммунологические маркеры при сахарном диабеТе 1 Типа показаТели в группах обследованных Показатели в группах обследованных Антитела к GAD % (n) Антитела к ICA % (n) Антитела к IAA % (n) С-пептид нг/мл (Ме) Инсулин мкЕд/мл ИМТ кг/м2 (М±σ) I группа (СД 1-го типа до 30-ти лет, n = 15) 62,5% (n = 10) 56,3% (n = 9) 56,3%* (n = 9) 0,2 (0,2; 0,3) -20,8±2,9* II группа (СД 1-го типа, иммунопозитивные от 31 до 50-ти лет, n = 24)
(check this in PDF content)