The 1 linked reference in paper S. Romanova V., Т. Vidmanova А., Е. Zhukova А., Е. Ermolina V., N. Tolkacheva I., I. Mayanskaya V., I. Timchenko А., С. Романова В., Т. Видманова А., Е. Жукова А., Е. Ермолина В., Н. Толкачева И., И. Маянская В., И. Тимченко А. (2014) “РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНА IL-1β (-31 Т/С) И IL-6 (-174 G/C) В ТЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В И С У ДЕТЕЙ // THE ROLE OF GENETIC POLYMORPHISMS OF GENE IL-1β (-31 Т/С) AND IL-6 (-174 G/C) IN THE COURSE OF CHRONIC HEPATITIS B AND C IN CHILDREN” / spz:neicon:mimmun:y:2013:i:6:p:535-542

  1. Шахгильдян И.В., Ершова О.Н., Михайлов М.И. Гепатит С в России // Инфекция и иммунитет. – 2012. – Т. 1-2, No 2. – С. 168-169.