The 41 references in paper V. Babiukh A., Виталий Бабюх Антонович (2015) “Организация и механизм проведения библиотечных «чисток» в советской Украине (1920-1930 гг.) // Organization and Execution Mechanism of Library “Purges” in the Soviet Ukraine (1920-1930)” / spz:neicon:bibliotekovedenie:y:2015:i:2:p:103-108

1
В.И. Ленин и библиотечное дело. 3-е изд. / сост. К.И. Абрамов. — М. : Кн. палата, 1987. — 655 с.
(check this in PDF content)
2
Варламова С.Ф. Спецхран без тайн // Библиотекарь. — 1988. — No 12. — С. 24—25.
(check this in PDF content)
3
Государственный архив Винницкой области (ГАВинО). Ф. П-136. Оп. 6. Д. 888. 45 л.
(check this in PDF content)
4
Там же. Д. 941. 96 л.
(check this in PDF content)
5
Государственный архив Хмельницкой области (ГАХмО). Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 746. 21 л.
(check this in PDF content)
6
Голубовский М.Д. На пути к дневному свету // Сов. библиография. — 1989. — No 4. — C. 10—16.
(check this in PDF content)
7
Зеленов М.В. Аппарат ЦК РКП(б)-ВКП(б), цензура и историческая наука в 1920-е годы / М.В. Зеленов. — Н. Новгород, 2000. — 540 с.
(check this in PDF content)
8
Ивашенкова Н.В. Усиление библиотечной цензуры в России в 30-х гг. ХХ в. // Библиотековедение: вчера, сегодня, завтра : тез. докл. и сообщ. — М., 1996. — Ч. 1. — С. 57—58.
(check this in PDF content)
9
Крупская Н.К. О библиотечном деле : сборник / Н.К. Крупская. — М., 1957. — 715 с.
(check this in PDF content)
10
Лютова К.В. Спецхран Библиотеки Академии наук. Из истории секретных фондов / К.В. Лютова. — СПб., 1999. — 210 с.
(check this in PDF content)
11
Мазурицкий А.М. Влияние Главлита на состояние библиотечных фондов в 30-е годы ХХ века // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : 7-я Междунар. конф. «Крым-2000» : материалы конф. — Судак, 2000. — Т. 2. — С. 327—329. В 107 Razdel6#2_15.indd 10722.05.2015 15:15:04 93 Библиотеки и время
(check this in PDF content)
12
Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины (ЦГАВО Украины). Ф. 166. Оп. 2. Д. 125. 73 л.
(check this in PDF content)
13
Там же. Оп. 3. Д. 979. 21 л.
(check this in PDF content)
14
Там же. Оп. 3. Д. 980. 120 л.
(check this in PDF content)
15
Там же. Оп. 3. Д. 984. 26 л.
(check this in PDF content)
16
Там же. Оп. 3. Д. 986. 160 л.
(check this in PDF content)
17
Там же. Оп. 3. Д. 990. 163 л.
(check this in PDF content)
18
Там же. Оп. 4. Д. 964. 628 л.
(check this in PDF content)
19
Там же. Оп. 4. Д. 969. 74 л.
(check this in PDF content)
20
Там же. Оп. 9. Д. 1561. 67 л.
(check this in PDF content)
21
Там же. Оп. 10. Д. 589. 198 л.
(check this in PDF content)
22
Центральный государственный архив общественных объединений Украины (ЦГАОО Украины). Ф. 1. Оп. 6. Д. 375. 225 л.
(check this in PDF content)
23
Шикман А.П. Совершенно несекретно // Сов. библиография. — 1988. — No 6. — С. 3—12.
(check this in PDF content)
24
Якубовский С. Пройдохи и графоманы: (Из сорной корзины гублита и реперткома) / С. Якубовский. — Киев : Культура, 1929. — 95 с.
(check this in PDF content)
25
Білокінь С. На полицях спецфондів у різні роки // Слово і час. — 1990. — No 1. — С. 69—76.
(check this in PDF content)
26
Он же. Про видання, заборонені на стадії верстки, або тиражі яких було знищено, 1920—1941 // До джерел: збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. — Київ ; Львів, 2004.— Т. 2. — С. 554—602.
(check this in PDF content)
27
Василева О. Українська Книжкова палата перед її знищенням в рр. 1930 — 1933 // Український збірник. Кн. 12. — Мюнхен, 1958. — С. 63—122.
(check this in PDF content)
28
Васьківська О. Державний архів друку Книжкової палати України: історія та сучасність // Вісник Книжкової палати. — 2001. — No 5. — С. 25—26.
(check this in PDF content)
29
Ільєнко І. «Не минайте ані титли, ніже тії коми...»: Тарас Шевченко під комуністичною цензурою // Кур’єр Кривбасу. — 1996. — No 55/56. — С. 8—12.
(check this in PDF content)
30
Кравців Б. Думки Івана Франка про соціялізм та комунізм і комуністична цензура // Календар-альманах Українського народного союзу. — 1966. — С. 65—73.
(check this in PDF content)
31
Он же. «Кобзар» під цензурою // Зібрані твори : в 2 т. — Т. 2. — Нью-Йорк : В-во Нью-Йоркскоï групи, 1980. — С. 151—156.
(check this in PDF content)
32
Он же. Поезія Лесі Українки під радянською цензурою // Сучасність. — 1962. — Ч. 7. — С. 39—45.
(check this in PDF content)
33
Мишанич О.В. Українська література під забороною, 1937—1990 / Повернення : літ.-критич. ст. і нариси / О.В. Мишанич. — Київ, 1997. — С. 234—250.
(check this in PDF content)
34
Очеретянко В. Загратовані книги : Встановлення парт.-джерж. контролю над вид., розповсюдж. та використ. л-ри в Україні у 20 — 30-ті рр. // З арх. ВУЧК—ГПУ— НКВД—КГБ. — 1999. — No 1/2. — С. 128—141.
(check this in PDF content)
35
Очеретянко В.І. Цензура підготовки і видання суспільно-політичної літератури (20—30 рр.) // Історія України: Маловідомі імена, події, факти : (зб. ст.). — Київ, 1999. — Вип. 8. — С. 381—386.
(check this in PDF content)
36
Парамонов Ю. Органи державної безпеки на Полтавщині (1919—1991) / Ю. Парамонов [та ін.]. — Полтава, 2005. — 206 с.
(check this in PDF content)
37
Положення про Центральне управліня у справах друку при Головполітосвіті НКО УСРР від 29 серпня 1922 р. // Бюлетень НКО. — 1922. — No 27—35. — С. 8.
(check this in PDF content)
38
Про висновки Гублітів у справі вилучення з літератури книжок від 6 травня 1925 р. // Бюлетень НКО. — 1925. — No 5. — С. 78.
(check this in PDF content)
39
Сергійчук В. Українська книга у вогні : [про геноцид укр. кн.] // Друкарство. — 1996. — No 1/2. — С. 8—9.
(check this in PDF content)
40
Тищенко Ю. Сучасне становище книжкової справи на Україні // Нова Україна. — Прага ; Берлін, 1923. — No 6. — С. 16—23.
(check this in PDF content)
41
Тітова Н.М. Історія бібліотечної справи Дніпропетровської області як вивчення складової розвитку культури [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www. libr.dp.ua/Biblio/Ctv/Titova_rus.htm Контактные данные: 420015,
(check this in PDF content)