The 36 references in paper Hanzelinova Lada, Zapiyeva Madina, Ганзелинова Лада, Запиева Мадина (2018) “Неоглифы Александра Соммера Батека // Neoglyphs of Alexander Sommer Batek” / spz:iplus:atid15:467994

1
Barandovská-Frank, Věra (1995): Úvod do interlingvistiky. Nitra: SAIS.
(check this in PDF content)
2
Batěk Sommer, Alexandr (1908): Společná řeč mezinárodní. In: Zájmy všelidské. 1.
(check this in PDF content)
3
Batěk Sommer, Alexandr (1922): Zázrak písma: přednesl při otevření veřejní obecní knihovny v Čakovicích dne 28. října 1921. Břevnov: A.S. Batěk.
(check this in PDF content)
4
Batěk Sommer, Alexandr (1930): Neoglyfy, nové písmo světové. In: Správný život. VIII. (III.) – 3, 1–5.
(check this in PDF content)
5
Batěk Sommer, Alexandr (1931a): Neoglyfy písmo světové: 1. učebnice. Praha: A.S. Batěk.
(check this in PDF content)
6
Batěk Sommer, Alexandr (1931b): Jak se člověk vyjadřoval? (S příkladem písma neoglyfického v 6 řečech). Praha-Liboc: Dr. A.S. Batěk.
(check this in PDF content)
7
Batěk Sommer, Alexandr (1931c): Neoglyfy nejsou těžké. In: Správný život. IX. (IV.) – 1, 5.
(check this in PDF content)
8
Batěk Sommer, Alexandr (1931d): Zprávy o neoglyfech. In: Správný život. IX. (IV.) – 1, 6.
(check this in PDF content)
9
Batěk Sommer, Alexandr (1931e): Druhá stovka neoglyfů. In: Správný život. IX. (IV.) – 2, 4–5.
(check this in PDF content)
10
Batěk Sommer, Alexandr (1931f): Jest zisk z učení neoglyfům, když ještě nejsou rozšířeny? In: Správný život. IX. (IV.) – 3, 5–7.
(check this in PDF content)
11
Batěk Sommer, Alexandr (1931g): Posledních 70 neoglyfů. In: Správný život. IX. (IV.) – 4, 5.
(check this in PDF content)
12
Batěk Sommer, Alexandr (1932a): Neoglyfy. In: Správný život. X. (V.) – 1, 5–7.
(check this in PDF content)
13
Batěk Sommer, Alexandr (1932b): Neoglyfická učebnice In: Správný život. X. (V.) – 2, 7–8.
(check this in PDF content)
14
Batěk Sommer, Alexandr (1932c): Neoglyfy, základ eunoetiky. In: Správný život. X. (V.) 1932 – 3, 7–8.
(check this in PDF content)
15
Batěk Sommer, Alexandr (1932d): Kterými zásadami jsem byl veden, buduje neoglyfy?. In: Správný život. X. (V.) – 4, 6–7.
(check this in PDF content)
16
Batěk Sommer, Alexandr (1932e): Neoglyfy písmo světové: 1 učebnice. 2. opravené vydání. Praha: A.S. Batěk.
(check this in PDF content)
17
Batěk Sommer, Alexandr (1933a): Neoglyfy Dětem, Prvouka. Praha: A.S. Batěk.
(check this in PDF content)
18
Batěk Sommer, Alexandr (1933b): Neoglyfy vedou k dorozumění. In: Správný život. XI. (VI.) – 2, 3–4.
(check this in PDF content)
19
Batěk Sommer, Alexandr (1933c): Neoglyfy a nová doba. In: Správný život. XI. (VI.) – 2, 4.
(check this in PDF content)
20
Batěk Sommer, Alexandr (1933d): Nové písmo světové. In: Správný život. XI. (VI.) – 3, 7–8.
(check this in PDF content)
21
Batěk Sommer, Alexandr (1933e): Nové zprávy o neoglyfech. In: Správný život. XI. (VI.) – 3, 8.
(check this in PDF content)
22
Batěk Sommer, Alexandr (1933f): Cizina o Neoglyfech. In: Správný život. XI. (VI.) – 4, 7–8.
(check this in PDF content)
23
Batěk Sommer, Alexandr (1934a): O neoglyfech. In: Správný život. XII. (VII.) – 3, 8.
(check this in PDF content)
24
Batěk Sommer, Alexandr (1934b): Neoglyfy a výchova školní. In: Správný život. XII. (VII.) – 4, 6–7.
(check this in PDF content)
25
Batěk Sommer, Alexandr (1934c): Leibnizova pasigrafie In: Správný život. XII. (VII.) – 4, 7–8.
(check this in PDF content)
26
Batěk Sommer, Alexandr (1935a): Mluvnice. Praha- Liboc: Dr. A.S. Batěk.
(check this in PDF content)
27
Batěk Sommer, Alexandr (1935b): Obec neoglyfická. In: Správný život. XIII. (VIII.) – 2, 2.
(check this in PDF content)
28
Batěk Sommer, Alexandr (1935c): Co nám píší čtenáři. In: Správný život. XIII. (VIII.) – 2, 8.
(check this in PDF content)
29
Batěk Sommer, Alexandr (1936): Obrazové písmo: Pasigrafie, Ideografie, Neoglyfy. Praha: A.S. Batěk.
(check this in PDF content)
30
Blanke, Detlev (2004): Interlingvistika: cesty k odborné literatuře. Dobřichovice: Kava-Pech.
(check this in PDF content)
31
Čermák, František (2011): Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky. Praha: Karolinum.
(check this in PDF content)
32
Dr. Sommer-Batěk zemřel (1944): Nová doba. 50–84 (8. 4. 1944), 2.
(check this in PDF content)
33
Glos, Hynek (2009): Nepočtěte si [grafický designér Novák zasazuje uměle vytvořený znakový systém prvorepublikového obrázkového Alexandra Sommera Batěka do kontextu současného informačního světa]. In: Euro. 2009. 25, 13.
(check this in PDF content)
34
Hanzelínová, Lada (2015): Informační grafika: Otto Neurath – Isotype. Praha: Pavel Mervart.
(check this in PDF content)
35
Nová doba. Písmo pro potřebu všech národů: Baťkovy neoglyfy (1936): In: Nová doba. 42–55 (24. 2. 1936), 4.
(check this in PDF content)
36
Batěk Sommer, Alexandr. Co jest eubiotika. In: Správný život. Praha: Alexandr Sommer Batěk. Ročník VIII. (III.) 1930, číslo 4, s. 1–5.
(check this in PDF content)