The 10 references in paper Кобилинська (2016) “МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ // Methodological principles of formation of amounts of contaminating substance emission into atmospheric air at agricultural enterprises” / spz:ztu:ven:79566

1
Bystryakov, I.K. (1997), Ekologo-ekonomicheskie problemy razvitiya proizvoditel'nykh sil (Teoreticheskie i metodologicheskie aspekty), in Doroguntsov, S.I. (Ed.), OOO “Mezhdunarodnoe finansovoe agenstvo”, Kyiv, 255 p.
(check this in PDF content)
2
Kapitsa, S.P. (1995), “Model' rosta naseleniya Zemli”, Uspekhi fizicheskikh nauk, Vol. 26, No. 3, pp. 111–128.
(check this in PDF content)
3
Marfenin, N.N. (2001), “Biosfera i chelovechestvo za 100 let”, Rossiya v okruzhayushchem mire: 2001, Izdatel'stvo MNEPU, Moscow, pp. 12–51.
(check this in PDF content)
4
Ostapchuk, Ju.M. (Ed.) (2002), Udoskonalennja zakonodavstva Ukrai'ny u galuzi statystyky , IVC Derzhkomstatu Ukrai'ny, Kyiv, 255 p.
(check this in PDF content)
5
The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), Pro ohoronu atmosfernogo povitrja", Vydavnyctvo Verhovnoi' Rady Ukrai'ny (Parlaments'ke vydavnyctvo), Kyiv.
(check this in PDF content)
6
Derzhavnyj komitet statystyky Ukrai'ny (2016), Metodologichni polozhennja z organizacii' derzhavnogo statystychnogo sposterezhennja z ohorony atmosfernogo povitrja, available at: www.ukrstat.gov.ua
(check this in PDF content)
7
The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), Pro derzhavnu statystyku, available at: www.ukrstat.gov.ua
(check this in PDF content)
8
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny (2016), Vykydy zabrudnjujuchyh rechovyn ta parnykovyh gaziv u atmosferne povitrja vid stacionarnyh dzherel zabrudnennja u 2015 roci, available at: www.ukrstat.gov.ua
(check this in PDF content)
9
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny (2015), Vykydy zabrudnjujuchyh rechovyn ta parnykovyh gaziv u atmosferne povitrja vid stacionarnyh dzherel zabrudnennja u 2014 roci, available at: www.ukrstat.gov.ua
(check this in PDF content)
10
Derzhavnyj komitet statystyky Ukrai'ny (2009), Glosarij do planu statystychnogo sposterezhennja, available at: https: // ukrstat.gov.ua/metod_polog/glos.htm КОБИЛИНСЬКА Тетяна Василівна – кандидат економічних наук, заступник начальника управ
(check this in PDF content)