The 19 references in paper Вигівська, Пиріжок (2016) “ТИПІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ // Typing operations manual and disposal of fixed assets: directions of improvement of accounting” / spz:ztu:ven:79411

1
Azriliyan, A.N. (1999), Bol’shoy bukhgalterskiy slovar’, in Azriliyan, A.N. (Ed.), Institut novoy ekonomiki, Moscow, 574 p.
(check this in PDF content)
2
Gorokhov, V.G. and Khalipov, V.Kh. (1987), Nauchno-tekhnicheskiy progress: slovar’, Politizdat, Moscow, 366 p.
(check this in PDF content)
3
Mochernyj, S.V., Larina, Ja.S., Ustenko, O.A. and Jurij, S.I. (2005), Ekonomichnyj encyklopedychnyj slovnyk, Vol. 1, in Mochernyj, S.V. (Ed.), Svit, L’viv, 616 p.
(check this in PDF content)
4
Zhevtyak, P.N., Maslennikov, V.N. and Serebryanyy, M.I. (1979), Spravochnik finansista proizvodstvennogo ob"edineniya (predpriyatiya), 3rd ed., Finansy, Moscow, 527 p.
(check this in PDF content)
5
Zagorodnij, A.G. and Voznjuk, G.L. (2005), Finansovo-ekonomichnyj slovnyk, Vydavnyctvo Nacional’nogo universytetu «L’vivs’ka politehnika», L’viv, 174 p.
(check this in PDF content)
6
Zinkevych, O.V., Goncharuk, Ja.A., Apopij, V.V. and Zagors’kyj, V.S. (2004), «Doslidzhennja okremyh pytan' metodyky obliku vybuttja osnovnyh zasobiv», Proceedings of the Oblik, analiz i audyt u suchasnomu biznesi International Scientific Conference, L’viv, may 27-28, 398 p.
(check this in PDF content)
7
Karpins’kyj, B.A. and Gerasymenko, O.V. (2005), Finansovo-investycijnyj slovnyk, Magnolija Pljus, L’viv, 304 p.
(check this in PDF content)
8
Belik, Yu.A. (Ed.) (1987), Kratkiy ekonomicheskiy slovar’, Politzdat, Moscow, 399 p.
(check this in PDF content)
9
Kusajkina, N.D. and Cybul’nyk, Ju.S. (2009), Suchasnyj tlumachnyj slovnyk ukrai’ns’koi’ movy, available at: www.hurtom.com/culture/music/6567-suchasnijj-tlumachnijjslovnik-ukransko.html
(check this in PDF content)
10
Ozhegov, S.I., Tolkovyy slovar’ russkogo yazyka, available at: www.jobtoday.com.ua/ slovar/ slovo.php?gnm=4657
(check this in PDF content)
11
Pas’ko, O.V. (2005), Vidtvorennja osnovnyh zasobiv agrarnyh pidpryjemstv (na prykladi Sums’koi’ oblasti): Author’s abstract, Sums’kyj nac. agrar. un-t, Sumy, 20 p.
(check this in PDF content)
12
The Ministry of Finance of Ukraine (2008), Polozhennja (standart) buhgalters’kogo obliku 14 «Orenda», available at: http://buhgalter911.com /Res/PSBO/PSBO14.aspx
(check this in PDF content)
13
The Ministry of Finance of Ukraine (2000), Polozhennja (standart) buhgalters’kogo obliku 7 «Osnovni zasoby», available at: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO7.aspx
(check this in PDF content)
14
Prokhozhaya, V.A. (2006), Osnovnye sredstva: uchet i nalogooblazhenie, Izd-vo Grevtsova, Minsk, 184 p.
(check this in PDF content)
15
Rayzberg, B.A., Lozovskiy, L.Sh. and Starodubtseva, E.B. (1999), Sovremennyy ekonomicheskiy slovar’, 2nd ed., INFRA-M, Moscow, 479 p.
(check this in PDF content)
16
Red’ko, A.Yu., Baranovskaya, V.G. and Gorbacheva, T.V (1996), Spravochnik-slovar’ bukhgaltera, Drukar, Kyiv, 178 p.
(check this in PDF content)
17
Sopko, V.V. (2000), Bukhgalters’kiy oblіk, KNEU, Kyiv, 578 p.
(check this in PDF content)
18
Figurnov, E.B. (1990), Upravlenie predpriyatiem: slovar’-spravochnik, Profizdat, Moscow, 336 p.
(check this in PDF content)
19
Moiseev, A.V., Petrosyan, K.Ts. and Pilipenko, N.N. (1985), Ekonomicheskiy slovar’spravochnik, 2nd ed., Prosveshchenie, Moscow, 256 p. ВИГІВСЬКА Ірина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету.
(check this in PDF content)