The 10 references with contexts in paper Подаков (2016) “СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ // Modern aspects of tax regulation of investment activity” / spz:ztu:ven:66583

1
Vasylyk, O.D. (2006), Podatkova systema Ukrai'ny, Kyev, 478 р.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5242
  Prefix
  Кондратьєв, А.Грищенко, С.Юрій, А.Гальчинський, А.Крисоватий, П.Гега, Л.Доля та багато інших досліджували історичні передумови виникнення податкового регулювання, визначали його сутність і принципи, методи реалізації, роль окремих податків і зборів у процесі регулювання інвестицій
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Метою даної статті є узагальнення теоретичних засад та визначення перспектив використання інструментів податкового регулювання інвестиційної активності в аграрному секторі України. Основними завданнями даного дослідження є аналіз основних проблем оподаткування, розробка напрямів удосконалення податкового регулювання в умовах євроінтеграції України.

 2. In-text reference with the coordinate start=6532
  Prefix
  Податкове регулювання інвестиційної діяльності забезпечує спрямування інвестицій у пріоритетні сфери економіки встановленням відповідних податкових ставок та податкових пільг. Державне регулювання інвестиційної активності стає можливим завдяки зміні су б’єктів і об’єктів оподаткування, податкової бази, податкової ставки, джерела сплати податку, податкового періоду тощо
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Найважливішим елементом цього переліку є податкова ставка, зниження, підвищення або диференціація якої для різних видів діяльності, суб’єктів господарювання чи територіальних одиниць впливає на умови інвестування.

2
Jevropejs'kyj biznes negatyvno ocinjuje podatkovi reformy v Ukrai'ni”, Ukrai'ns'ka pravda, 11.02.2015, available at: www.epravda.com.ua/news/2015/02/11/527720/
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8556
  Prefix
  результати впровадження нової прогресивної шкали ставок податку на доходи фізичних осіб (15,0 % і 20,0 % замість 15,0 % і 17,0 %), вважаючи що цей крок не сприятиме легалізації заробітних плат. В Європейській Бізнес Асоціації резюмують, що, хоча і очікується полегшення адміністрування податку на прибуток, в цілому податкове навантаження на легальний бізнес у 2015 р. збільшилось
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Динаміка обсягів експортної валютної виручки в абсолютних показниках засвідчує трансформації в структурі експорту України. Так питома вага чорних і кольорових металів та виробів з них скоротилася з 45,0 % у 2006 р. до одного з найнижчих значень – 29,6 % у 2014 р.

3
Koalicijna Ugoda, ukladena uchasnykamy koalicii' deputats'kyh frakcij Verhovnoi' Rady Ukrai'ny VIII sklykannja”, Vseukrai'ns'ka asociacija fahivciv ocinky, available at: www.afo.com.ua/doc/Coalition_Agreement_2014.pdf
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=10703
  Prefix
  Необхідно зазначити, що Коаліційною угодою учасників коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України VIII скликання було передбачено збереження до 01.01.2018 р. чинної системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, визначеної Податковим кодексом України, і відшкодування ПДВ при експорті сільськогосподарської продукції
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Реформування вітчизняної системи оподаткування в європейському тренді позначається в перенесенні податкового навантаження з мобільних факторів виробництва – праці та капіталу – на споживання, передусім, за рахунок ПДВ та акцизу.

4
Mital, O.G. (2008), „Strategichni orijentyry podatkovogo stymuljuvannja investycijnyh procesiv na regional'nomu rivni”, Ekonomika i derzhava, No 10, рр. 22–25.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=16062
  Prefix
  Податкове регулювання може здійснюватися за допомогою диференціації умов оподаткування для різних платників, зокрема через звільнення деяких категорій суб’єктів господарювання від сплати певних податків; надання дозволів на застосування спрощених режимів оподаткування
  Exact
  [4]
  Suffix
  . У зв’язку з імовірністю виникнення дефіциту обігових коштів у процесі реалізації інвестиційних проектів, великого значення набувають інструменти регулювання інвестиційної активності через встановлення оптимальних термінів сплати податків.

 2. In-text reference with the coordinate start=16613
  Prefix
  Таке регулювання зазвичай не веде до зниження податкового навантаження, зате надає платникам можливість підвищити свою маневреність щодо формування й використання оборотних активів, адже податок може сплачуватись до, під час та після завершення події або господарської операції, яка підлягає оподаткуванню, а також із відстроченням терміну сплати податкового зобов’язання
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Такий інструмент податкового регулювання інвестиційної активності, спрощення порядку ведення податкового обліку і складання звітності надає платникам можливість заощаджувати кошти на адміністративних витратах, оплаті консультативних послуг.

 3. In-text reference with the coordinate start=17226
  Prefix
  До спеціальних інструментів податкового регулювання інвестиційної активності належать прискорена амортизація, інвестиційний податковий кредит, звільнення від сплати мита на засоби виробництва, які ввозяться в країну як внесок іноземного інвестора у статутний капітал підприємства, коригування коефіцієнтів до ставок податків тощо
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Висновки і пропозиції. Для підвищення результативності податкового реформування варто дотримуватись таких рекомендацій: 1. Спростити процедури адміністрування податків та забезпечити їх прозорість. 2.

5
Grushko, V.I. (2008), „Podatkove reguljuvannja investycijnoi' aktyvnosti”, Finansy Ukrai'ny, No 2, рр. 89–97.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7300
  Prefix
  При застосуванні такого інструменту, як підвищення податкових ставок необхідно ретельно обґрунтувати співвідношення ставки податку і очікуваної динаміки інвестиційної активності, а також розв’язання проблем імовірного профіциту державного бюджету. Цей інструмент пригнічення інвестиційної активності в Україні не застосовується і у перспективі теж не має місця
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Для стимулювання інвестиційної діяльності велику користь дає диференційований підхід до надання цільових податкових знижок або певних пільг, орієнтованих на активізацію інвестиційної діяльності в окремих галузях чи згідно з визначеними державою пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку.

6
Ugoda pro asociaciju mizh Ukrai'noju, z odnijei' storony, ta Jevropejs'kym Sojuzom, Jevropejs'kym spivtovarystvom z atomnoi' energii' i i'h derzhavamy-chlenamy, z inshoi' storony vid 27.06.2014 r., ratyfikacija vid 16.09.2014 r.”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11460
  Prefix
  В Україні з 01.04.2014 р. натомість запроваджено оподаткування ПДВ операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення ПДВ за ставкою 7,0 %, поступово збільшуються ставки акцизного податку. Гармонізація непрямого оподаткування відповідно до європейських стандартів передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Відповідно в структурі податкових надходжень зведеного бюджету України з 2008 р. також переважають непрямі податки на рівні 50,4–54,3 % загального обсягу податкових надходжень. Паралельно в ЄС та Україні триває пошук та апробація більш ефективних моделей адміністрування бюджетоутворюючого ПДВ.

7
Chystov, S.M. (2002), Derzhavne reguljuvannja ekonomiky, KNEU, Kyev, 208 р. 195
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6188
  Prefix
  Під такими інструментами варто розуміти зміну елементів податку чи реформування податкової системи країни з метою підвищення або пригнічення інвестиційної активності залежно від кон’юктури інвестиційного ринку
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Податкове регулювання інвестиційної діяльності забезпечує спрямування інвестицій у пріоритетні сфери економіки встановленням відповідних податкових ставок та податкових пільг. Державне регулювання інвестиційної активності стає можливим завдяки зміні су б’єктів і об’єктів оподаткування, податкової бази, податкової ставки, джерела сплати податку, податкового періоду тощо [1].

8
Doing Business 2010. Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises”, The World Bank, available at: www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/AnnualReports/English/DB10-FullReport.pdf
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=12523
  Prefix
  Рейтинг простоти провадження бізнесу 142 (з-поміж 183) 112 (з-поміж 189) Рейтинг щодо сплати податків 181 (з-поміж 183) 164 (з-поміж 189) Час сплати податків 736 390 Кількість податкових платежів 147 28 Сукупна податкова ставка 57,2 54,9 * згруповано автором за даними
  Exact
  [8, 9]
  Suffix
  Таким чином, податкова політика України поки що не перетворилася на конкурентну перевагу у процесі залучення інвестицій. Так електронне звітування трохи спростило адміністрування податків для великих підприємств, проте Державна фіскальна служба не уникнула звинувачень у вибірковому підході до підприємств під час збору податків.

9
Doing Business 2014. Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises„, The World Bank, available at: www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2014
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=12523
  Prefix
  Рейтинг простоти провадження бізнесу 142 (з-поміж 183) 112 (з-поміж 189) Рейтинг щодо сплати податків 181 (з-поміж 183) 164 (з-поміж 189) Час сплати податків 736 390 Кількість податкових платежів 147 28 Сукупна податкова ставка 57,2 54,9 * згруповано автором за даними
  Exact
  [8, 9]
  Suffix
  Таким чином, податкова політика України поки що не перетворилася на конкурентну перевагу у процесі залучення інвестицій. Так електронне звітування трохи спростило адміністрування податків для великих підприємств, проте Державна фіскальна служба не уникнула звинувачень у вибірковому підході до підприємств під час збору податків.

10
Ukraine: Request for Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility and Cancellation of Stand-By Arrangement-Staff Report; Press Release; and Statement by the Executive Director for Ukraine”, IMF, Country Report, No 15/69, March 12, 2015, 173 р., available at: www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1569.pdf ПОДАК
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9933
  Prefix
  Останній з 01.01.2015 р. податковою реформою трансформовано в четверту групу платників єдиного податку, а його ставки збільшено втричі. Меморандумом України з МВФ передбачено поширення дії загального режиму оподаткування ПДВ на весь сільськогосподарський сектор із січня 2016 р. відповідно до міжнародної практики
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Реалізація означеного у Меморандумі заходу призведе до зростання податкового навантаження на аграрний сектор, знизить його рентабельність, може суттєво позначитися на його інвестиційній привабливості.