The 19 reference contexts in paper Семенець (2017) “Організаційно-методичні положення аудиту операцій з електронними грошима // Organizational-methodical provisions for the audit of operations with electronic money” / spz:ztu:ven:106344

 1. Start
  4390
  Prefix
  забезпечення процесу здійснення зовнішнього аудиту операцій з електронними грошима, з метою уточнення процедур планування аудиту, безпосередньої перевірки та формування аудиторського висновку. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням організації і методики аудиту фінансової звітності, в цілому, та грошових коштів, зокрема, займалися: Г.В. Даценко, І.А. Левченко
  Exact
  [2]
  Suffix
  , М.Д. Корінько [4], Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло [5], О.А. Скорба [11], О.В. Сметанко [12], О.В. Мельниченко [6, 7], Н.С. Шалімова [13] та ін. Проте питання аудиту електронних грошей на © А.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  4409
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням організації і методики аудиту фінансової звітності, в цілому, та грошових коштів, зокрема, займалися: Г.В. Даценко, І.А. Левченко [2], М.Д. Корінько
  Exact
  [4]
  Suffix
  , Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло [5], О.А. Скорба [11], О.В. Сметанко [12], О.В. Мельниченко [6, 7], Н.С. Шалімова [13] та ін. Проте питання аудиту електронних грошей на © А.П. Семенець, 2017 підприємствах (у торговця, користувача, агента з розповсюдження та агента з розрахунків електронних грошей) розкрито недостатньо та потребує подальшого дослідження.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  4445
  Prefix
  Питанням організації і методики аудиту фінансової звітності, в цілому, та грошових коштів, зокрема, займалися: Г.В. Даценко, І.А. Левченко [2], М.Д. Корінько [4], Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло
  Exact
  [5]
  Suffix
  , О.А. Скорба [11], О.В. Сметанко [12], О.В. Мельниченко [6, 7], Н.С. Шалімова [13] та ін. Проте питання аудиту електронних грошей на © А.П. Семенець, 2017 підприємствах (у торговця, користувача, агента з розповсюдження та агента з розрахунків електронних грошей) розкрито недостатньо та потребує подальшого дослідження.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  4465
  Prefix
  Питанням організації і методики аудиту фінансової звітності, в цілому, та грошових коштів, зокрема, займалися: Г.В. Даценко, І.А. Левченко [2], М.Д. Корінько [4], Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло [5], О.А. Скорба
  Exact
  [11]
  Suffix
  , О.В. Сметанко [12], О.В. Мельниченко [6, 7], Н.С. Шалімова [13] та ін. Проте питання аудиту електронних грошей на © А.П. Семенець, 2017 підприємствах (у торговця, користувача, агента з розповсюдження та агента з розрахунків електронних грошей) розкрито недостатньо та потребує подальшого дослідження.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  4487
  Prefix
  Питанням організації і методики аудиту фінансової звітності, в цілому, та грошових коштів, зокрема, займалися: Г.В. Даценко, І.А. Левченко [2], М.Д. Корінько [4], Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло [5], О.А. Скорба [11], О.В. Сметанко
  Exact
  [12]
  Suffix
  , О.В. Мельниченко [6, 7], Н.С. Шалімова [13] та ін. Проте питання аудиту електронних грошей на © А.П. Семенець, 2017 підприємствах (у торговця, користувача, агента з розповсюдження та агента з розрахунків електронних грошей) розкрито недостатньо та потребує подальшого дослідження.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  4510
  Prefix
  Питанням організації і методики аудиту фінансової звітності, в цілому, та грошових коштів, зокрема, займалися: Г.В. Даценко, І.А. Левченко [2], М.Д. Корінько [4], Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло [5], О.А. Скорба [11], О.В. Сметанко [12], О.В. Мельниченко
  Exact
  [6, 7]
  Suffix
  , Н.С. Шалімова [13] та ін. Проте питання аудиту електронних грошей на © А.П. Семенець, 2017 підприємствах (у торговця, користувача, агента з розповсюдження та агента з розрахунків електронних грошей) розкрито недостатньо та потребує подальшого дослідження.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  4533
  Prefix
  Питанням організації і методики аудиту фінансової звітності, в цілому, та грошових коштів, зокрема, займалися: Г.В. Даценко, І.А. Левченко [2], М.Д. Корінько [4], Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло [5], О.А. Скорба [11], О.В. Сметанко [12], О.В. Мельниченко [6, 7], Н.С. Шалімова
  Exact
  [13]
  Suffix
  та ін. Проте питання аудиту електронних грошей на © А.П. Семенець, 2017 підприємствах (у торговця, користувача, агента з розповсюдження та агента з розрахунків електронних грошей) розкрито недостатньо та потребує подальшого дослідження.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  5869
  Prefix
  Метою здійснення аудиту є незалежна та об’єктивна оцінка процесів, систем та процедур бухгалтерського обліку операцій з електронними грошима, що існують на підприємстві. Аудиторська діяльність в Україні регулюється Законом України «Про аудиторську діяльність»
  Exact
  [3]
  Suffix
  , що визначає основні особливості функціонування аудиторських фірм та аудиторів, визначено обов’язковість проведення аудиту, права та обов’язки аудиторів, їх сертифікація, особливості функціонування Аудиторської палати України тощо.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  6250
  Prefix
  діяльність» [3], що визначає основні особливості функціонування аудиторських фірм та аудиторів, визначено обов’язковість проведення аудиту, права та обов’язки аудиторів, їх сертифікація, особливості функціонування Аудиторської палати України тощо. Однак методичні підходи до процесу проведення аудиту представлені та регулюються Міжнародними стандартами контролю якості аудиту
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» [3] аудитом називається «перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах».
  (check this in PDF content)

 10. Start
  6318
  Prefix
  аудиторських фірм та аудиторів, визначено обов’язковість проведення аудиту, права та обов’язки аудиторів, їх сертифікація, особливості функціонування Аудиторської палати України тощо. Однак методичні підходи до процесу проведення аудиту представлені та регулюються Міжнародними стандартами контролю якості аудиту [8]. Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність»
  Exact
  [3]
  Suffix
  аудитом називається «перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах».
  (check this in PDF content)

 11. Start
  7642
  Prefix
  Під час дослідження мною визначено порядок проведення аудиторської перевірки операцій з електронними грошима для підтвердження статті фінансової звітності «Електронні гроші», відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Ознайомлення з діяльністю підприємства, в частині використання ним електронних грошей здійснюється на основі МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища» [8].
  (check this in PDF content)

 12. Start
  7902
  Prefix
  Ознайомлення з діяльністю підприємства, в частині використання ним електронних грошей здійснюється на основі МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища»
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Для цього перед початком аудиторської перевірки в частині операцій з електронними грошима аудитор має ознайомитися з особливостями діяльності підприємства в цілому та оцінити середовище, в якому воно знаходиться.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  10929
  Prefix
  Етапи проведення аудиту операцій з електронними грошима Наступним етапом, важливим під час проведення аудиту електронних грошей, є раціональне планування процесу аудиту, що регулюється МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності»
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Для цього аудитор має розробити загальну стратегію аудиту в частині електронних грошей, план аудиту та програму аудиту електронних грошей. Ці дії допомагають аудитору організувати свою роботу, звернути його увагу на важливіші питання, розподілити обов’язки між членами групи тощо.
  (check this in PDF content)

 14. Start
  15141
  Prefix
  Стратегія аудиту операцій з електронними грошима Етап безпосередньої перевірки операцій з електронними грошима починається з ознайомлення з нормами законодавчого регулювання щодо досліджуваного питання, що здійснюється, відповідно до МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності»
  Exact
  [8]
  Suffix
  , що регулює та встановлює відповідальність аудитора за розгляд та управлінського персоналу за дотримання вимог нормативного законодавства, адже вплив законодавчих норм на формування фінансової звітності може бути різним.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  18692
  Prefix
  методів, прийомів та способів, необхідних для здійснення аудиторської перевірки на кожному з її етапів для забезпечення досягнення мети, поставленої перед початком проведення аудиту. Під методом аудиторського контролю М.Т. Білуха розуміє використання «загальнонаукових і власних методичних прийомів контролю розширеного відтворення суспільно необхідного продукту»
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Рудницький В.С. метод аудиту характеризує як «сукупність прийомів, за допомогою яких оцінюється стан об’єктів, що підлягають дослідженню» [10]. Контрольно-аудиторські процедури, відповідно до В.П.
  (check this in PDF content)

 16. Start
  18833
  Prefix
  Білуха розуміє використання «загальнонаукових і власних методичних прийомів контролю розширеного відтворення суспільно необхідного продукту» [1]. Рудницький В.С. метод аудиту характеризує як «сукупність прийомів, за допомогою яких оцінюється стан об’єктів, що підлягають дослідженню»
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Контрольно-аудиторські процедури, відповідно до В.П. Пантелєєва, – це «система методичних дій на суб’єкти і об’єкти процесу розширеного відтворення суспільно необхідного продукту, які здійснюються аудиторами при проведенні контрольних функцій» [9].
  (check this in PDF content)

 17. Start
  19076
  Prefix
  Контрольно-аудиторські процедури, відповідно до В.П. Пантелєєва, – це «система методичних дій на суб’єкти і об’єкти процесу розширеного відтворення суспільно необхідного продукту, які здійснюються аудиторами при проведенні контрольних функцій»
  Exact
  [9]
  Suffix
  . В цілому, види аудиторських процедур та особливості їх застосування передбачено в МСА 500 «Аудиторські докази» [8], керуючись якими, визначено процедури, що необхідно здійснити аудитору, аби підтвердити достовірність відображення операцій з електронними грошима, а також можливі робочі документи, що їх оформлюють (табл. 1).
  (check this in PDF content)

 18. Start
  19197
  Prefix
  Пантелєєва, – це «система методичних дій на суб’єкти і об’єкти процесу розширеного відтворення суспільно необхідного продукту, які здійснюються аудиторами при проведенні контрольних функцій» [9]. В цілому, види аудиторських процедур та особливості їх застосування передбачено в МСА 500 «Аудиторські докази»
  Exact
  [8]
  Suffix
  , керуючись якими, визначено процедури, що необхідно здійснити аудитору, аби підтвердити достовірність відображення операцій з електронними грошима, а також можливі робочі документи, що їх оформлюють (табл. 1).
  (check this in PDF content)

 19. Start
  23217
  Prefix
  Ще одним джерелом інформації про розрахунки електронними грошима є письмові запевнення управлінського персоналу, за допомогою яких можна отримати інформацію про розрахунки електронними грошима, що не відображається в первинних документах. Сутність письмових запевнень та відповідальність аудитора за їх отримання регулюється МСА 580 «Письмові запевнення»
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Щодо електронних грошей аудитор має зробити запит до управлінського персоналу, аби він підтвердив те, що: – він узяв на себе відповідальність за складання фінансової звітності, а саме в частині формування статті «Електронні гроші»; – він надав аудитору всю доречну інформацію про наявність та рух електронних грошей і доступ до неї; – всі операції з електронними грошима були зареєст
  (check this in PDF content)