The 8 references in paper Майданевич (2017) “АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АР КРЫМ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА // Analysis of investment processes in the Crimean autonomous republic with foreign capital attraction” / spz:ztu:ven:106860

1
Закон Украины “О внешнеэкономической деятельности” от 16.04.1991 г.
(check this in PDF content)
2
Закон Украины “Об инвестиционной деятельности” от 18.09.1991 г.
(check this in PDF content)
3
Закон Украины “О режиме иностранного инвестирования” от 19.03.1996 г.
(check this in PDF content)
4
АР Крым в цифрах в 2005 году. Сборник ГУС в АР Крым, 2006 – 612 с.
(check this in PDF content)
5
Васильев К.О. Внешнеэкономическая деятельность Украины – К.: МАУП, 2002 – 180 с.
(check this in PDF content)
6
Герасимчук Н.С. Економічні і інституціональні умови інвестиційної діяльності в Україні // Економіка України – No 12 – 2001 – с. 3-11.
(check this in PDF content)
7
Загородній А.Г., Стадницький Ю.І. Менеджмент реальних інвестицій – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2006 – 209 с.
(check this in PDF content)
8
Кваснюк Б. Інвестиційна політика та відтворення в Україні // Посредник – No 9 – 2005 – с. 16-24. МАЙДАНЕВИЧ П.Н. – кандидат
(check this in PDF content)