The 11 reference contexts in paper Вакарчук, Гармідер (2017) “Основні фактори економічного зростання держави // Main factors of state economic growth” / spz:ztu:ven:106377

 1. Start
  2931
  Prefix
  В сучасній економічній літературі існують різні види класифікації факторів економічного зростання, в залежності від характеру їх впливу, спрямованості дії, якісного змісту тощо (табл. 1). Таблиця 1 Види класифікації факторів економічного зростання Автор, джерело Класифікація факторів економічного зростання 1 2 П.В. Круш, С.О. Тульчинська
  Exact
  [7, с. 320-322]
  Suffix
  , С.І. Юрій [6, с. 436], В.Г. Бодров [2, с. 91]  фактори пропозиції (кількість та якість природних ресурсів; кількість та якість трудових ресурсів; обсяг основних фондів; науково-технічний прогрес);  фактори попиту (споживчий попит; інвестиційний попит; податковий тиск; ефективність кредитно-банківської системи);  фактор розподілу (розподіл зростаючих обсягів ресурсів; розп
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2957
  Prefix
  В сучасній економічній літературі існують різні види класифікації факторів економічного зростання, в залежності від характеру їх впливу, спрямованості дії, якісного змісту тощо (табл. 1). Таблиця 1 Види класифікації факторів економічного зростання Автор, джерело Класифікація факторів економічного зростання 1 2 П.В. Круш, С.О. Тульчинська [7, с. 320-322], С.І. Юрій
  Exact
  [6, с. 436]
  Suffix
  , В.Г. Бодров [2, с. 91]  фактори пропозиції (кількість та якість природних ресурсів; кількість та якість трудових ресурсів; обсяг основних фондів; науково-технічний прогрес);  фактори попиту (споживчий попит; інвестиційний попит; податковий тиск; ефективність кредитно-банківської системи);  фактор розподілу (розподіл зростаючих обсягів ресурсів; розподіл доходів у суспільств
  (check this in PDF content)

 3. Start
  2980
  Prefix
  Таблиця 1 Види класифікації факторів економічного зростання Автор, джерело Класифікація факторів економічного зростання 1 2 П.В. Круш, С.О. Тульчинська [7, с. 320-322], С.І. Юрій [6, с. 436], В.Г. Бодров
  Exact
  [2, с. 91]
  Suffix
   фактори пропозиції (кількість та якість природних ресурсів; кількість та якість трудових ресурсів; обсяг основних фондів; науково-технічний прогрес);  фактори попиту (споживчий попит; інвестиційний попит; податковий тиск; ефективність кредитно-банківської системи);  фактор розподілу (розподіл зростаючих обсягів ресурсів; розподіл доходів у суспільстві) С.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  3365
  Prefix
  с. 91]  фактори пропозиції (кількість та якість природних ресурсів; кількість та якість трудових ресурсів; обсяг основних фондів; науково-технічний прогрес);  фактори попиту (споживчий попит; інвестиційний попит; податковий тиск; ефективність кредитно-банківської системи);  фактор розподілу (розподіл зростаючих обсягів ресурсів; розподіл доходів у суспільстві) С. Панчишин
  Exact
  [8, с. 144-145]
  Suffix
  , Л.А. Швайка [11, с. 155]  фактори пропозиції (кількість та якість природних ресурсів; кількість та якість трудових ресурсів; обсяг капіталу; науково-технічний прогрес);  фактори попиту (встановлення оптимальних цін; податків; процентних ставок);  фактор ефективності (виробнича ефективність; розподільна ефективність);  соціокультурні, інституційні та інші фактори
  (check this in PDF content)

 5. Start
  3393
  Prefix
  кількість та якість природних ресурсів; кількість та якість трудових ресурсів; обсяг основних фондів; науково-технічний прогрес);  фактори попиту (споживчий попит; інвестиційний попит; податковий тиск; ефективність кредитно-банківської системи);  фактор розподілу (розподіл зростаючих обсягів ресурсів; розподіл доходів у суспільстві) С. Панчишин [8, с. 144-145], Л.А. Швайка
  Exact
  [11, с. 155]
  Suffix
   фактори пропозиції (кількість та якість природних ресурсів; кількість та якість трудових ресурсів; обсяг капіталу; науково-технічний прогрес);  фактори попиту (встановлення оптимальних цін; податків; процентних ставок);  фактор ефективності (виробнича ефективність; розподільна ефективність);  соціокультурні, інституційні та інші фактори (соціальна, культурна, п
  (check this in PDF content)

 6. Start
  3934
  Prefix
  капіталу; науково-технічний прогрес);  фактори попиту (встановлення оптимальних цін; податків; процентних ставок);  фактор ефективності (виробнича ефективність; розподільна ефективність);  соціокультурні, інституційні та інші фактори (соціальна, культурна, політична атмосфера в країні) © Л.Д. Гармідер, Т.С. Вакарчук, 2017 72 Закінчення табл. 1 1 2 О.О. Перепьолкіна
  Exact
  [9, с. 111- 112]
  Suffix
   об’єктивні економічні фактори (дія об’єктивних економічних законів; наявність підприємницьких ризиків; час; циклічні коливання);  фактори державного регулювання економіки (законодавча база; бюджетно-податкова політика; грошово-кредитна політика; зовнішньоекономічна політика; соціальна політика; структурна політика; інституційні фактори);  інноваційні фактори (рів
  (check this in PDF content)

 7. Start
  6130
  Prefix
  ),  за результатом дії (стимулюючі; стримуючі);  за якісним змістом:  за типом економічного зростання (екстенсивні; інтенсивні),  за походженням (екзогенні; ендогенні),  залежно від трансформації у рамках системи (рефлексні; пружні) Портер М. виділив такі головні фактори економічного зростання, як капітал, робоча сила, наука і технологія, інформація, інфраструктура
  Exact
  [10, с. 175]
  Suffix
  . На думку О.Я. Базілінської, найважливішим фактором економічного зростання є науково-технічний прогрес [1, с. 334]. Розвиток суспільства і економіки здійснює вплив на набір факторів, що впливають на економічне зростання.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  6244
  Prefix
  (екстенсивні; інтенсивні),  за походженням (екзогенні; ендогенні),  залежно від трансформації у рамках системи (рефлексні; пружні) Портер М. виділив такі головні фактори економічного зростання, як капітал, робоча сила, наука і технологія, інформація, інфраструктура [10, с. 175]. На думку О.Я. Базілінської, найважливішим фактором економічного зростання є науково-технічний прогрес
  Exact
  [1, с. 334]
  Suffix
  . Розвиток суспільства і економіки здійснює вплив на набір факторів, що впливають на економічне зростання. Слід зазначити, що фактори економічного зростання є економічними складовими, що впливають на якість і раціональність масштабів збільшення виробництва; від яких залежать темпи, обсяг і ефективність реального виробництва.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  11787
  Prefix
  Загальний стан економічної системи та спрямованість державної політики пов’язані з науково-технічним прогресом. Зазначене дозволяє визначати його динаміку за допомогою зв’язків усередині виробничої системи. На думку С.А. Веселової
  Exact
  [3, с. 6]
  Suffix
  , вплив науково-технічного прогресу на економічне зростання є замкненим механізмом, який може бути представлений у вигляді системи взаємодій, які повторюються, а саме: прискорення науково-технічного зростання ефективності виробництва  підвищення темпів приросту об’єму виробництва  зміна структури виробництва і споживання  підвищення якості економічного зростання  збільшення лю
  (check this in PDF content)

 10. Start
  12812
  Prefix
  Капітал, що є запасом матеріальних та нематеріальних цінностей, які використовуються для отримання доходу, розрізняють фізичний та людський. Фізичний капітал, що є основним та оборотним, являє собою виробничий ресурс, який є результатом процесу виробництва
  Exact
  [5, с. 719–721]
  Suffix
  . Людський капітал, на нашу думку, є реалізованою частиною людського потенціалу, сукупністю таких елементів, як здоров’я, освіта, здібності, культура, навички, виробничий досвід, мотивації, що формуються та накопичуються впродовж життя людини шляхом фінансування та реалізуються нею з метою отримання прибутку.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  14893
  Prefix
  , людський капітал складається з освіти (загальні та спеціальні знання), здоров’я, професійної підготовки (кваліфікація, навички, виробничий досвід), вмінь, міграції, володіння економічно значущою інформацією, мотивації до економічної діяльності та енергії, які властиві людським істотам і можуть бути використані впродовж визначеного періоду часу з метою виробництва товарів та послуг
  Exact
  [12, с. 9–49]
  Suffix
  . Після 60-х років ХХ сторіччя практично у всіх визначеннях людського капіталу мова йде не тільки про знання, навички та здібності, що реалізуються, про зовнішнє стимулювання, а й про можливості їх придбання, про внутрішню мотивацію робітника.
  (check this in PDF content)