The 5 references without contexts in paper Проценко (2016) “КОНЦЕПЦІЯ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ // Concept of market management mechanism of labor productivity” / spz:ztu:ven:66427

2
Volchin, N.A. (2013), Oplata truda: proizvodstvo, sotsial'naya sfera, gosudarstvennaya sluzhba: analiz, problemy, resheniya, Izdatel'stvo «Ekzamen», Moskva, 224 р.
(check this in PDF content)
3
Kalina, A.V. (2007), Organizatsiya i oplata truda v usloviyakh rynka: aspekt effektivnosti, MAUP, Kiev, 300 р.
(check this in PDF content)
4
Kontseptsiya reformy organizatsii oplaty truda» (1991), Pratsya і zarplata.
(check this in PDF content)
9
Trud v mire: trudovye dokhody v razvitie kapitalisticheskikh stranakh (2011), Moskva.
(check this in PDF content)
10
N'yustrom, Dzh.V. and Devich, K. (2012), Organizatsionnoe povedenie, Piter, Sankt-Peterburg, 448 р. ПРОЦЕНКО Наталія Борисівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Житомирського державного технологічного університету. Наукові інтереси:
(check this in PDF content)