The 18 references with contexts in paper Шиманська (2016) “ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ // Main directions and priorities of Ukraine state migration policy in the context of its european integration changes” / spz:ztu:ven:79562

1
McCarthy, N. (2016), “Germanys attitude to immigration is hardening”, available at: www.statista.com/chart/4239/germanys-attitude-to-immigration-is-hardening/
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2947
  Prefix
  Проте, під час оцінки кількості біженців у країні, в липні 2015 р. у Німеччині за даними опитування, 42 % респондентів зазначали, що кількість біженців в країні занадто висока (разом з тим, тих, хто вважав, що вона може бути більшою, було 27 %). Через півроку (у січні 2016 р.) відповідні показники становили уже 62 та 18 %
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Для України подібні тенденціє є вкрай несприятливими (зокрема, в питанні скасування віз для українців) у зв’язку з тим, що вона по суті є однією з основних країн-донорів мігрантів. Так, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова М.

2
McCarthy, N. (2015), “How Do Americans & Europeans View Immigrants?”, available at: www.statista.com/chart/3842/how-do-americans-and-europeans-view-immigrants/
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2653
  Prefix
  2015 р., позитивно ставляться до іммігрантів більшість населення Німеччини (66 %), Великобританії (52 %), США (51 %), Іспанії (47 %), вважаючи, що іммігранти своїми талантами та працею роблять країну сильнішою, натомість негативне ставлення демонструють 50 % поляків, 69 % італійців та 70 % греків, позиціонуючи іммігрантів як осіб, що забирають їх роботу та соціальні переваги і вигоди
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Проте, під час оцінки кількості біженців у країні, в липні 2015 р. у Німеччині за даними опитування, 42 % респондентів зазначали, що кількість біженців в країні занадто висока (разом з тим, тих, хто вважав, що вона може бути більшою, було 27 %).

3
Duszczyk, М., Lesiska, М. and Matuszczyk, K. (2015), “Upolitycznienie kwestii demograficznej (starzenia się ludności) w Polsce”, Studia i Materialy, No. 5, available at: http://migageing.uw.edu.pl/wpcontent/uploads/sites/36/2015/07/SiM_05.pdf (accessed 17 June 2016).
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=3748
  Prefix
  тема, яка не усіма європейськими лідерами сприймається з натхненням і зовсім не додасть їм внутрішньополітичної популярності на тлі зростання антиміграційних настроїв у європейському суспільстві» [12]. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам міграції населення та формування міграційної політики присвятили свій науковий пошук В.Брич [5], І. Горбачова [6], М.Дущик (M. Duszczyk)
  Exact
  [3]
  Suffix
  , І.В. Індиченко [8], П.Качмарчик (P.Kaczmarczyk) [4], Н.Кочергіна [9] М.Лешіньська (M.Lesińska) [3], Е.М. Лібанова, О.А. Малиновська [10], І.П. Майданік, © К.В. Шиманська, 2016 К.Матущик (K.Matuszczyk) [3], В.

 2. In-text reference with the coordinate start=3849
  Prefix
  Проблемам міграції населення та формування міграційної політики присвятили свій науковий пошук В.Брич [5], І. Горбачова [6], М.Дущик (M. Duszczyk) [3], І.В. Індиченко [8], П.Качмарчик (P.Kaczmarczyk) [4], Н.Кочергіна [9] М.Лешіньська (M.Lesińska)
  Exact
  [3]
  Suffix
  , Е.М. Лібанова, О.А. Малиновська [10], І.П. Майданік, © К.В. Шиманська, 2016 К.Матущик (K.Matuszczyk) [3], В.О. Павлова [11], С.І. Пирожков, О.В. Позняк [13], М.Д. Романюк, Й.Тировіч (J. Tyrowicz) [4], В.

 3. In-text reference with the coordinate start=3976
  Prefix
  Індиченко [8], П.Качмарчик (P.Kaczmarczyk) [4], Н.Кочергіна [9] М.Лешіньська (M.Lesińska) [3], Е.М. Лібанова, О.А. Малиновська [10], І.П. Майданік, © К.В. Шиманська, 2016 К.Матущик (K.Matuszczyk)
  Exact
  [3]
  Suffix
  , В.О. Павлова [11], С.І. Пирожков, О.В. Позняк [13], М.Д. Романюк, Й.Тировіч (J. Tyrowicz) [4], В.М. Шамраєва [15], П.Шушпанов [5] й інші вчені та дослідники. Однак, євроінтеграційні прагнення України обумовлюють необхідність актуалізації положень державної міграційної політики з урахуванням сучасних тенденцій міжнародної міграції населення у світі, наявністю численни

4
Kaczmarczyk, P. and Tyrowicz, J. (2015), “Winners and Losers among Skilled Migrants: The Case of Post-Accession Polish Migrants to the UK”, IZA Discussion Papers, No. 9057, available at: http://hdl.handle.net/10419/111510 (accessed 17 June 2016).
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=2234
  Prefix
  Кожну хвилину минулого року в середньому 24 людини втрачали домівку у зв’язку з переміщенням. В цілому, найбільше переселенців походять з Сирії (4,9 млн. осіб), Афганістану (2,7 млн. осіб) та Сомалі (1,1 млн. осіб)
  Exact
  [4]
  Suffix
  . За даними дослідження, проведеного Інтернет-ресурсом «Statista» в середині 2015 р., позитивно ставляться до іммігрантів більшість населення Німеччини (66 %), Великобританії (52 %), США (51 %), Іспанії (47 %), вважаючи, що іммігранти своїми талантами та працею роблять країну сильнішою, натомість негативне ставлення демонструють 50 % поляків, 69 % італійців та 70 % греків, позиціонуючи іммігра

 2. In-text reference with the coordinate start=3801
  Prefix
  Проблемам міграції населення та формування міграційної політики присвятили свій науковий пошук В.Брич [5], І. Горбачова [6], М.Дущик (M. Duszczyk) [3], І.В. Індиченко [8], П.Качмарчик (P.Kaczmarczyk)
  Exact
  [4]
  Suffix
  , Н.Кочергіна [9] М.Лешіньська (M.Lesińska) [3], Е.М. Лібанова, О.А. Малиновська [10], І.П. Майданік, © К.В. Шиманська, 2016 К.Матущик (K.Matuszczyk) [3], В.О. Павлова [11], С.І. Пирожков, О.В.

 3. In-text reference with the coordinate start=4065
  Prefix
  Індиченко [8], П.Качмарчик (P.Kaczmarczyk) [4], Н.Кочергіна [9] М.Лешіньська (M.Lesińska) [3], Е.М. Лібанова, О.А. Малиновська [10], І.П. Майданік, © К.В. Шиманська, 2016 К.Матущик (K.Matuszczyk) [3], В.О. Павлова [11], С.І. Пирожков, О.В. Позняк [13], М.Д. Романюк, Й.Тировіч (J. Tyrowicz)
  Exact
  [4]
  Suffix
  , В.М. Шамраєва [15], П.Шушпанов [5] й інші вчені та дослідники. Однак, євроінтеграційні прагнення України обумовлюють необхідність актуалізації положень державної міграційної політики з урахуванням сучасних тенденцій міжнародної міграції населення у світі, наявністю численних проблем, пов’язаних з міграційними процесами, оскільки відтік населення України за кордон на фо

5
Armstrong, M. (2015), “Refugees and forced displacement in focus”, available at: www.statista.com/chart/5073/forced-displacement-in-focus/ (accessed 17 June 2016).
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3705
  Prefix
  безвізового режиму — вкрай чутлива і небезпечна тема, яка не усіма європейськими лідерами сприймається з натхненням і зовсім не додасть їм внутрішньополітичної популярності на тлі зростання антиміграційних настроїв у європейському суспільстві» [12]. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам міграції населення та формування міграційної політики присвятили свій науковий пошук В.Брич
  Exact
  [5]
  Suffix
  , І. Горбачова [6], М.Дущик (M. Duszczyk) [3], І.В. Індиченко [8], П.Качмарчик (P.Kaczmarczyk) [4], Н.Кочергіна [9] М.Лешіньська (M.Lesińska) [3], Е.М. Лібанова, О.А. Малиновська [10], І.П. Майданік, © К.

 2. In-text reference with the coordinate start=4101
  Prefix
  Малиновська [10], І.П. Майданік, © К.В. Шиманська, 2016 К.Матущик (K.Matuszczyk) [3], В.О. Павлова [11], С.І. Пирожков, О.В. Позняк [13], М.Д. Романюк, Й.Тировіч (J. Tyrowicz) [4], В.М. Шамраєва [15], П.Шушпанов
  Exact
  [5]
  Suffix
  й інші вчені та дослідники. Однак, євроінтеграційні прагнення України обумовлюють необхідність актуалізації положень державної міграційної політики з урахуванням сучасних тенденцій міжнародної міграції населення у світі, наявністю численних проблем, пов’язаних з міграційними процесами, оскільки відтік населення України за кордон на фоні природного його убутку посилює тен

6
Brych, V. and Shushpanov, P. (2010), “Shliakhy vdoskonalennia rehuliuvannia zovnishnoi trudovoi mihratsii naselennia”, Ukraina: aspekty pratsi, No. 4, pp. 28–30.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3722
  Prefix
  — вкрай чутлива і небезпечна тема, яка не усіма європейськими лідерами сприймається з натхненням і зовсім не додасть їм внутрішньополітичної популярності на тлі зростання антиміграційних настроїв у європейському суспільстві» [12]. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам міграції населення та формування міграційної політики присвятили свій науковий пошук В.Брич [5], І. Горбачова
  Exact
  [6]
  Suffix
  , М.Дущик (M. Duszczyk) [3], І.В. Індиченко [8], П.Качмарчик (P.Kaczmarczyk) [4], Н.Кочергіна [9] М.Лешіньська (M.Lesińska) [3], Е.М. Лібанова, О.А. Малиновська [10], І.П. Майданік, © К.В. Шиманська, 2016 К.

7
Horbachova, I. (2014), “Instytutsiini rehuliatory zovnishnoi mihratsiinoi polityky Ukrainy”, Ukraina: aspekty pratsi, No. 4, pp. 46–51.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9664
  Prefix
  «Основою державної еміграційної політики, - зазначає вона, – мають стати міждержавні угоди України з країнами-потенційними споживачами нашої робочої сили, які базуватимуться на міжнародному праві, що забезпечить політичні та соціальні гарантії працівникам-емігрантам <...>»
  Exact
  [7, с. 47]
  Suffix
  . Павлова В.О. досліджуючи правові аспекти формування міграційної політики зазначає, що «в Україні істотне підвищення якості міграційної політики може бути досягнуто шляхом поглиблення співробітництва з розвиненими країнами, інтеграційними угрупованнями (головним чином ЄС) й спеціалізованими міжнародними організаціями», зокрема в напрямку обміну інформацією, розробки міграційного законо

8
Indychenko, I.V. (2011), “Mihratsiina polityka Ukrainy yak skladnyk zovnishnoekonomichnoi stratehii: natsionalnyi i mizhnarodnyi aspekty”, Suchasni pytannia ekonomiky i prava, Vol. 2, pp. 50–56.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3768
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам міграції населення та формування міграційної політики присвятили свій науковий пошук В.Брич [5], І. Горбачова [6], М.Дущик (M. Duszczyk) [3], І.В. Індиченко
  Exact
  [8]
  Suffix
  , П.Качмарчик (P.Kaczmarczyk) [4], Н.Кочергіна [9] М.Лешіньська (M.Lesińska) [3], Е.М. Лібанова, О.А. Малиновська [10], І.П. Майданік, © К.В. Шиманська, 2016 К.Матущик (K.Matuszczyk) [3], В.О. Павлова [11], С.

 2. In-text reference with the coordinate start=9037
  Prefix
  імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства; запобігання вимушеній міграції громадян України, нелегальній міграції в Україну та розв’язання проблем, пов’язаних з еміграцією українських громадян за кордон; міжнародне співробітництво у сфері міграції з Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців, Міжнародною організацією праці, Міжнародною організацією з міграції»
  Exact
  [8, с. 51]
  Suffix
  . Проте, вважаючи слушними виділені І.В. Індиченко напрямки міграційної політики, зауважимо, що доцільним є не лише співробітництво України з міжнародними інституціями та організаціями, а власне двостороння та багатостороння співпраця з конкретними країнами світу з питань врегулювання найбільш перспективних або найбільш проблемних міграційних потоків.

9
Kocherhina, N. (2009), “Mizhnarodna mihratsiia robochoi syly ta yii vplyv na derzhavnu mihratsiinu polityku Ukrainy”, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, Vol. 109, pp. 23–27.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3820
  Prefix
  Проблемам міграції населення та формування міграційної політики присвятили свій науковий пошук В.Брич [5], І. Горбачова [6], М.Дущик (M. Duszczyk) [3], І.В. Індиченко [8], П.Качмарчик (P.Kaczmarczyk) [4], Н.Кочергіна
  Exact
  [9]
  Suffix
  М.Лешіньська (M.Lesińska) [3], Е.М. Лібанова, О.А. Малиновська [10], І.П. Майданік, © К.В. Шиманська, 2016 К.Матущик (K.Matuszczyk) [3], В.О. Павлова [11], С.І. Пирожков, О.В. Позняк [13], М.Д.

 2. In-text reference with the coordinate start=8508
  Prefix
  Кочергіна Н., провівши ґрунтовне дослідження факторів формування міграційної політики України, виділила перелік її інструментів: закони та нормативно-правові документи, зовнішня діяльність, соціальна, фінансова, митна, інноваційна, інвестиційна, регіональна та інформаційна політика
  Exact
  [9, с. 27]
  Suffix
  . На думку І.В. Індиченко, до основних напрямків міграційної політики України належить: сприяння репатріації; повернення депортованих; допомога біженцям і шукачам притулку; регулювання імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства; запобігання вимушеній міграції громадян України, нелегальній міграції в Україну та розв’язання проблем, пов’язаних з еміграцією українських громадян за к

10
Malynovska, O. (2012), “Povernennia ukraintsiv v Ukrainu yak stratehichne zavdannia mihratsiinoi polityky derzhavy”, Ukrainoznavchyi almanakh, Vol. 7, pp. 98–101.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=3884
  Prefix
  Проблемам міграції населення та формування міграційної політики присвятили свій науковий пошук В.Брич [5], І. Горбачова [6], М.Дущик (M. Duszczyk) [3], І.В. Індиченко [8], П.Качмарчик (P.Kaczmarczyk) [4], Н.Кочергіна [9] М.Лешіньська (M.Lesińska) [3], Е.М. Лібанова, О.А. Малиновська
  Exact
  [10]
  Suffix
  , І.П. Майданік, © К.В. Шиманська, 2016 К.Матущик (K.Matuszczyk) [3], В.О. Павлова [11], С.І. Пирожков, О.В. Позняк [13], М.Д. Романюк, Й.Тировіч (J. Tyrowicz) [4], В.М. Шамраєва [15], П.Шушпанов [5] й інші вчені та дослідники.

 2. In-text reference with the coordinate start=11518
  Prefix
  За словами О.Малиновської, «наївно думати, що в Україну з її мізерними зарплатами, астрономічними цінами на житло, найнижчим рівнем соціального захисту і найвищим рівнем корупції поїдуть іноземці, коли і на Заході, і на Сході від наших кордонів їх чекають значно сприятливіші умови»
  Exact
  [10, с. 98]
  Suffix
  . Нажаль варто констатувати небезпідставність такого твердження. Разом із тим, визнаючи низьку ймовірність швидкого природного приросту населення України, вказана вчена зазначає, що «найбільш бажаним, найменш безконфліктним є прибуття людей, які є носіями мови, культури, життєвих цінностей, що поділяються більшістю населення країни, тобто співвітчизників із-за кордону».

 3. In-text reference with the coordinate start=11976
  Prefix
  низьку ймовірність швидкого природного приросту населення України, вказана вчена зазначає, що «найбільш бажаним, найменш безконфліктним є прибуття людей, які є носіями мови, культури, життєвих цінностей, що поділяються більшістю населення країни, тобто співвітчизників із-за кордону». Саме такий підхід, на її думку, має стати основним пріоритетом української міграційної політики
  Exact
  [10, с. 98]
  Suffix
  . Виходячи з цього, вважаємо, що пріоритетним напрямком міграційної політики є не лише ідентифікація та стимулювання найбільш бажаних категорій іммігрантів та рееміграція українців, а й її поєднання та узгодження з соціальною політикою та державною політикою зайнятості, адже ключовим наслідком впровадження міграційної політики та інтенсифікації/стримування (відповідно до обраних дер

11
Pavlova, V.O. (2014), “Formuvannia mihratsiinoi polityky Ukrainy v poiednanni z mizhnarodnoiu trudovoiu mihratsiieiu”, Aktualni problemy derzhavy i prava, Vol. 72, pp. 309–316.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3993
  Prefix
  Індиченко [8], П.Качмарчик (P.Kaczmarczyk) [4], Н.Кочергіна [9] М.Лешіньська (M.Lesińska) [3], Е.М. Лібанова, О.А. Малиновська [10], І.П. Майданік, © К.В. Шиманська, 2016 К.Матущик (K.Matuszczyk) [3], В.О. Павлова
  Exact
  [11]
  Suffix
  , С.І. Пирожков, О.В. Позняк [13], М.Д. Романюк, Й.Тировіч (J. Tyrowicz) [4], В.М. Шамраєва [15], П.Шушпанов [5] й інші вчені та дослідники. Однак, євроінтеграційні прагнення України обумовлюють необхідність актуалізації положень державної міграційної політики з урахуванням сучасних тенденцій міжнародної міграції населення у світі, наявністю численних проблем, пов’язани

 2. In-text reference with the coordinate start=10178
  Prefix
  може бути досягнуто шляхом поглиблення співробітництва з розвиненими країнами, інтеграційними угрупованнями (головним чином ЄС) й спеціалізованими міжнародними організаціями», зокрема в напрямку обміну інформацією, розробки міграційного законодавства та процедур реєстрації мігрантів, уніфікації документів реєстрації мігрантів, виявлення та ліквідації каналів нелегальної міграції
  Exact
  [11, с. 316]
  Suffix
  . Погоджуючись з такими поглядами, додамо, що укладання довгострокових угод про сприяння міграційному руху між Україною та розвинутими країнами, хоча і посилить еміграцію українських громадян за кордон, разом з тим, матиме ряд переваг: 1) лібералізація процедур отримання дозволів на виїзд та працевлаштування закордоном знизить рівень нелегальної міграції; 2) надання країнами-реципієнт

12
Pashkov, M. (2016), “Pro bezvizovyi rezhym i ukrainsku yevrointehratsiiu”, available at: http://razumkov.org.ua/ukr/article.php?news_id=1329
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3566
  Prefix
  впровадження безвізового режиму між Україною та ЄС зазначає: «Глобальна міграційна криза в Європі стала для країн ЄС проблемою No 1 і введення безвізового режиму — вкрай чутлива і небезпечна тема, яка не усіма європейськими лідерами сприймається з натхненням і зовсім не додасть їм внутрішньополітичної популярності на тлі зростання антиміграційних настроїв у європейському суспільстві»
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам міграції населення та формування міграційної політики присвятили свій науковий пошук В.Брич [5], І. Горбачова [6], М.Дущик (M. Duszczyk) [3], І.

13
Pozniak, O.V. (2009), “Problemy formuvannia mihratsiinoi polityky Ukrainy v suchasnykh umovakh”, Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, No. 1, pp. 20–28.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4024
  Prefix
  Індиченко [8], П.Качмарчик (P.Kaczmarczyk) [4], Н.Кочергіна [9] М.Лешіньська (M.Lesińska) [3], Е.М. Лібанова, О.А. Малиновська [10], І.П. Майданік, © К.В. Шиманська, 2016 К.Матущик (K.Matuszczyk) [3], В.О. Павлова [11], С.І. Пирожков, О.В. Позняк
  Exact
  [13]
  Suffix
  , М.Д. Романюк, Й.Тировіч (J. Tyrowicz) [4], В.М. Шамраєва [15], П.Шушпанов [5] й інші вчені та дослідники. Однак, євроінтеграційні прагнення України обумовлюють необхідність актуалізації положень державної міграційної політики з урахуванням сучасних тенденцій міжнародної міграції населення у світі, наявністю численних проблем, пов’язаних з міграційними процесами, оскі

14
Tsentr Razumkova (2016), “Chy dovodylosia Vam buvaty u yakiis iz krain, yaka ye chlenom YeS, u SShA chy Kanadi?”, available at: http://razumkov.org.ua/ukr/ poll.php?poll_id=1096
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7049
  Prefix
  Разом з тим, 9,8 % опитаних вважають, що не потрібно, щоб українці відчували себе європейцями [16], хоча 73,3 % опитаних відповіли, що їм ніколи не доводилося бувати у якійсь із країн, яка є членом ЄС, у США чи Канаді
  Exact
  [14]
  Suffix
  . Це вказує на неоднозначне трактування українцями можливостей вільного переміщення до країн ЄС, в тому числі з метою працевлаштування. Разом із тим, як зазначає В.М. Шамраєва, аналізуючи розвиток міграційної політики Європейського Союзу, «провідними тенденціями є створення передумов регіональної безпеки, шляхом боротьби з нелегальною міграцією та заохочення іммігрантів з високим рів

15
Shamraieva, V.M. (2009), “Spilna mihratsiina polityka YeS v konteksti yevrointehratsiinykh ustremlin Ukrainy”, Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, No. 2, pp. 305–312.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4083
  Prefix
  Малиновська [10], І.П. Майданік, © К.В. Шиманська, 2016 К.Матущик (K.Matuszczyk) [3], В.О. Павлова [11], С.І. Пирожков, О.В. Позняк [13], М.Д. Романюк, Й.Тировіч (J. Tyrowicz) [4], В.М. Шамраєва
  Exact
  [15]
  Suffix
  , П.Шушпанов [5] й інші вчені та дослідники. Однак, євроінтеграційні прагнення України обумовлюють необхідність актуалізації положень державної міграційної політики з урахуванням сучасних тенденцій міжнародної міграції населення у світі, наявністю численних проблем, пов’язаних з міграційними процесами, оскільки відтік населення України за кордон на фоні природного його у

 2. In-text reference with the coordinate start=7522
  Prefix
  Шамраєва, аналізуючи розвиток міграційної політики Європейського Союзу, «провідними тенденціями є створення передумов регіональної безпеки, шляхом боротьби з нелегальною міграцією та заохочення іммігрантів з високим рівнем кваліфікації для перетворення ЄС на висококонкурентоспроможний центр світової економічної системи»
  Exact
  [15]
  Suffix
  . Позитивно оцінюючи такий підхід щодо формування міграційної політики ЄС та вважаючи його логічним, у зв’язку з подібністю до міграційної політики США у певний історичний період, підкреслимо, разом з тим, його негативний вплив на міграційну ситуацію в Україні, адже не будучи членом європейського співтовариства, вона є донором таких іммігрантів до ЄС.

16
Tsentr Razumkova (2016), “Yak Vy vvazhaiete, shcho treba dlia toho, shchob Vy vidchuly sebe yevropeitsem?”, available at: http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1099
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6924
  Prefix
  : певний рівень матеріального добробуту (47,3 %), поважати цінності демократії та прав людини (23,1 %), мати можливість їздити в європейські країни без віз (23,2 %), відчувати себе захищеними законом (33,5 %), знати іноземну мову та європейську культуру (8,7 та 4,1 % відповідно). Разом з тим, 9,8 % опитаних вважають, що не потрібно, щоб українці відчували себе європейцями
  Exact
  [16]
  Suffix
  , хоча 73,3 % опитаних відповіли, що їм ніколи не доводилося бувати у якійсь із країн, яка є членом ЄС, у США чи Канаді [14]. Це вказує на неоднозначне трактування українцями можливостей вільного переміщення до країн ЄС, в тому числі з метою працевлаштування.

17
Tsentr Razumkova (2016), “Yakymy, na Vash pohliad, mozhut buty nehatyvni naslidky pryiednannia Ukrainy do YeS?”, available at: http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1098
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6207
  Prefix
  За даними двох опитувань, проведених Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова в листопаді 2015 р., при відповіді на питання: - «Якими, на Ваш погляд, можуть бути негативні наслідки приєднання України до ЄС?» 33,1 % опитаних вказали на можливість еміграції українців за кордон
  Exact
  [17]
  Suffix
  ; - «Якщо Україна стане повноправним членом ЄС, які, на Вашу думку, переваги вона отримає у цьому разі?» 38,6 % до переваг віднесли вільне пересування людей за кордон, а ще 33,7 % перевагою вважають вільний доступ молоді до навчання в університетах країн-членів ЄС [18].

18
Tsentr Razumkova (2016), “Yakshcho Ukraina stane povnopravnym chlenom YeS, yaki, na Vashu dumku, perevahy vona otrymaie u tsomu razi?”, available at: http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1097 ШИМАНСЬКА Катерина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6473
  Prefix
  негативні наслідки приєднання України до ЄС?» 33,1 % опитаних вказали на можливість еміграції українців за кордон [17]; - «Якщо Україна стане повноправним членом ЄС, які, на Вашу думку, переваги вона отримає у цьому разі?» 38,6 % до переваг віднесли вільне пересування людей за кордон, а ще 33,7 % перевагою вважають вільний доступ молоді до навчання в університетах країн-членів ЄС
  Exact
  [18]
  Suffix
  . Ті ж респонденти відповіли, що для того, щоб відчути себе європейцем їм потрібно: певний рівень матеріального добробуту (47,3 %), поважати цінності демократії та прав людини (23,1 %), мати можливість їздити в європейські країни без віз (23,2 %), відчувати себе захищеними законом (33,5 %), знати іноземну мову та європейську культуру (8,7 та 4,1 % відповідно).