The 6 references with contexts in paper Бондар (2016) “ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ЩОДО ВХІДНИХ ЗАЛИШКІВ ПРИ ВИКОНАННІ ПЕРШИХ ЗАВДАНЬ З АУДИТУ // Theory and practice of auditor procedures for opening balances during initial audit engagement” / spz:ztu:ven:72426

2
Mizhnarodna federatsiya bukhhalteriv (2014), Mizhnarodnyy standart audytu 320 “Suttyevist' pry planuvanni ta provedenni audytu” [International Auditing and Assurance Standard 320 “Materiality in planning and performing an audit”], translated by Ol'khovikova, O.L., Selezn'ov, O.V., Audytors'ka palata Ukrayiny, Kyiv, available at: www.apu.com.ua/attachments/article/290/Audit_2015_1_all.pdf (accessed 7 March 2016).
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9363
  Prefix
  середовища внутрішнього контролю; - суттєвість залишків на початок звітного періоду відповідно до рівня суттєвості, встановленого обліковою політикою для розкриття інформації у фінансовій звітності, а також рівня суттєвості, визначеного за допомогою професійного судження аудитора та процедур, передбачених МСА 320 “Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту”
  Exact
  [2]
  Suffix
  ; - суб’єкт, що проводив аудит фінансової звітності клієнта за попередній звітний період, а також вид висловленої ним аудиторської думки (при модифікованій думці попереднього аудитора варто додатково встановити підстави для її висловлення, описані в звіті незалежного аудитора, та визначити ризик суттєвого викривлення кінцевих залишків у такій звітності, враховуючи підстави

3
Mizhnarodna federatsiya bukhhalteriv (2014), Mizhnarodnyy standart audytu 510 “Pershi zavdannya z audytu – zalyshky na pochatok periodu” [International Auditing and Assurance Standard 510 “Initial audit engagements — opening balances”], translated by Ol'khovikova, O.L., Selezn'ov, O.V., Audytors'ka palata Ukrayiny, Kyiv, available at: www.apu.com.ua/attachments/article/290/Audit_2015_1_all.pdf (accessed 7 March 2016).
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6330
  Prefix
  Проте, якщо фінансова звітність клієнта перевірялася аудитором з іншої аудиторської фірми або не підлягала аудиторській перевірці взагалі, вважається, що для аудиторської фірми це – перше завдання з аудиту, на яке поширюються вимоги Міжнародного стандарту аудиту (далі – МСА) 510 “Перші завдання з аудиту – залишки на початок періоду”
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Таким чином, метою аудитора щодо вивчення залишків на початок періоду під час виконання першого завдання з аудиту в даного клієнта є отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів щодо: а) існування викривлень у залишках на початок періоду, які суттєво впливають на фінансову звітність поточного періоду.

4
Mizhnarodna federatsiya bukhhalteriv (2014), Mizhnarodnyy standart audytu 580 “Pys'movi zapevnennya” [International Auditing and Assurance Standard 580], translated by Ol'khovikova, O.L., Selezn'ov, O.V., Audytors'ka palata Ukrayiny, Kyiv, available at: www.apu.com.ua/attachments/article/290/Audit_2015_1_all.pdf (accessed 7 March 2016).
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=14671
  Prefix
  Чи прийнятні зміни облікової політики в контексті нашого розуміння бізнес-середовища підприємства? У випадку зміни облікової політики протягом періоду варто отримати письмові запевнення від управлінського персоналу (МСА 580
  Exact
  [4]
  Suffix
  ) щодо причин таких змін та того, що він визнає свою відповідальність за врахування впливу таких змін при розкритті інформації у фінансовій звітності 3.3. Чи було відповідно враховано зміни в обліковій політиці відповідно до застосованої концептуальної основи? 3.4.

5
Mizhnarodna federatsiya bukhhalteriv (2014), Mizhnarodnyy standart kontrolyu yakosti 1 “Kontrol' yakosti dlya firm, shcho vykonuyut' audyty ta ohlyady finansovoyi zvitnosti, a takozh inshi zavdannya z nadannya vpevnenosti i suputni posluhy” [International standard on quality control 1 “Quality control for firms that perform audits and reviews of financial statements, and other assurance and related services engagements”], translated by Ol'khovikova, O.L., Selezn'ov, O.V., Audytors'ka palata Ukrayiny, Kyiv, available at: www.apu.com.ua/attachments/article/290/Audit_2015_1_all.pdf (accessed 7 March 2016).
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11973
  Prefix
  відповідних аудиторських процедур, а й проводити нагляд протягом виконання завдання, здійснювати контроль якості, в тому числі при перевірці завершених завдань, відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості 1 “Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги”
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Розглянемо детальніше всі вказані у програмі етапи. Перш за все, аудитор має ознайомитися з фінансовою звітністю за попередній звітний період та відповідним звітом попереднього аудитора (якщо такий є), для того, щоб отримати необхідну інформацію про залишки на початок періоду, а також вивчити додаткову інформацію щодо таких залишків, розкриту у примітках д

6
A World Bank Group (2016), „Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency. Economy Profile 2016 Ukraine”, available at: www.doingbusiness.org/data/ exploreeconomies/ukraine/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/UKR.pdf?ver =3 (accessed 1 March 2016).
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2671
  Prefix
  Зокрема, одним з елементів, що враховується при визначенні даного індексу, є показник захисту прав міноритарних інвесторів (за даним показником Україна посідає 88 місце зі 189, що вказує на відсутність на державному рівні належного організаційноправового інструментарію захисту міноритарних акціонерів від корисливих злочинів у сфері корпоративних відносин)
  Exact
  [6, с. 66]
  Suffix
  . По суті, у світовій економіці, що все більше характеризується глобалізацією економічних явищ та процесів, захист прав міноритарних інвесторів стає основою для залучення підприємствами стороннього фінансування, необхідного для забезпечення його розвитку, матеріально-технічного та інноваційного оновлення, зниження фінансових ризиків і створення конкурент

7
A World Bank Group (2016), „Ease of Doing Business in Ukraine”, available at: www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine/ (accessed 1 March 2016). БОНДАР Валерій Петрович – доктор економічних наук, професор, старший науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», сертифікований аудитор, експерт з фі
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2277
  Prefix
  міжнародного руху капіталу, збільшення потреби вітчизняної економіки у залученні іноземних інвестицій посилюється значення формування сприятливого іміджу України як країни, потенційно привабливої для розміщення інвестицій. Проте вивчення рейтингу Doing Business 2016 вказує на те, що нині наша країна знаходиться на вкрай низьких позиціях – 83 місце (у 2015 р. – 87 місце)
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Зокрема, одним з елементів, що враховується при визначенні даного індексу, є показник захисту прав міноритарних інвесторів (за даним показником Україна посідає 88 місце зі 189, що вказує на відсутність на державному рівні належного організаційноправового інструментарію захисту міноритарних акціонерів від корисливих злочинів у сфері корпоративних відносин) [6, с.