The 1 linked reference in paper Т. Тенчурин Х., Л. Истранов П., Е. Истранова В., А. Шепелев Д., В. Мамагулашвили Г., С. Малахов Н., Р. Камышинский А., А. Орехов С., А. Васильев Л., Е. Сытина В., С. Крашенинников В., С. Чвалун Н. (2019) “НАНО- И МИКРОВОЛОКНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КОЛЛАГЕНА ДЛЯ ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ: ПОЛУЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА” / spz:neicon:nanorf:y:2018:i:0:p:25-34

  1. Tenchurin T., Belousov S., Kiryukhin Y., Istranov L., Istranova E., Shepelev A., Mamagulashvili V., Kamyshinsky R., Chvalun S. Control on rheological behavior of collagen 1 dispersions for efficient electrospinning // J Biomed Mater Res Part A. 2018. Accepted Author Manuscript. DOI: 10.1002/jbm.a.36459