The 28 reference contexts in paper Свірко (2018) “Сучасний розвиток системи управління державними фінансами України: обліковий сегмент в забезпеченні інноваційно-інвестиційного вектору спрямування // Modern development of management system of public finances in Ukraine: accounting segment in providing innovation and investment direction vector” / spz:ztu:ven:127405

 1. Start
  2548
  Prefix
  Розвиток державного управління в цілому в контексті загальноекономічних процесів у межах змін суспільно-економічних формацій призводив до необхідності перегляду підходів до державних фінансів
  Exact
  [3, 20]
  Suffix
  . Бурхливе зростання економіки індустріального суспільства останніх технологічних укладів сформувало підходи до інноваційних технологій, що, в свою чергу, сприяло не лише становленню теоретичних засад, а й створенню практичного підґрунтя для переходу людства від індустріального до постіндустріального суспільства.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3463
  Prefix
  вказують, що «... на даний час в Україні переважають ключові характеристики 3-го технологічного укладу», доля якого визначається в межах майже 58 % у загальній структурі економіки, а на «... частку 5-го технологічного укладу, який сьогодні визначає постіндустріальний тип виробництва, припадає 7–8 % у загальній структурі національної економіки...»
  Exact
  [2, С. 68]
  Suffix
  . Реалії сьогодення свідчать не лише про погіршення стану вітчизняної економіки, а й, у тому числі внаслідок першого факту, погіршення умов для розвитку її інноваційного клімату (до того ж, як казали у Стародавньому Римі: «Inter arma silent Мusae» (Коли говорять гармати, музи мовчать)).
  (check this in PDF content)

 3. Start
  4879
  Prefix
  Одну із ключових позицій у вказаній системі відіграє бюджетний облік. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В цілому питанням розвитку вітчизняних державних фінансів було присвячено публікації вчених Т.І. Єфіменко
  Exact
  [1, 6]
  Suffix
  , В.П. Кудряшова [7], Л.Г. Ловінської [1, 6], О.О. Молдована [8], В.М. Опаріна [9], В.М. Федосова [23], С.І. Юрія [23] та інших. Наукові праці © С.В. Свірко, 2018 вказаних авторів містять загальні підходи до формування та управління державними фінансами, огляд історичних етапів їх розвитку, аналіз здійснених реформ, їх оцінку та рекомендації з визначення подальших орі
  (check this in PDF content)

 4. Start
  4902
  Prefix
  Одну із ключових позицій у вказаній системі відіграє бюджетний облік. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В цілому питанням розвитку вітчизняних державних фінансів було присвячено публікації вчених Т.І. Єфіменко [1, 6], В.П. Кудряшова
  Exact
  [7]
  Suffix
  , Л.Г. Ловінської [1, 6], О.О. Молдована [8], В.М. Опаріна [9], В.М. Федосова [23], С.І. Юрія [23] та інших. Наукові праці © С.В. Свірко, 2018 вказаних авторів містять загальні підходи до формування та управління державними фінансами, огляд історичних етапів їх розвитку, аналіз здійснених реформ, їх оцінку та рекомендації з визначення подальших орієнтирів розвитку в
  (check this in PDF content)

 5. Start
  4922
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. В цілому питанням розвитку вітчизняних державних фінансів було присвячено публікації вчених Т.І. Єфіменко [1, 6], В.П. Кудряшова [7], Л.Г. Ловінської
  Exact
  [1, 6]
  Suffix
  , О.О. Молдована [8], В.М. Опаріна [9], В.М. Федосова [23], С.І. Юрія [23] та інших. Наукові праці © С.В. Свірко, 2018 вказаних авторів містять загальні підходи до формування та управління державними фінансами, огляд історичних етапів їх розвитку, аналіз здійснених реформ, їх оцінку та рекомендації з визначення подальших орієнтирів розвитку вказаної складової наці
  (check this in PDF content)

 6. Start
  4943
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. В цілому питанням розвитку вітчизняних державних фінансів було присвячено публікації вчених Т.І. Єфіменко [1, 6], В.П. Кудряшова [7], Л.Г. Ловінської [1, 6], О.О. Молдована
  Exact
  [8]
  Suffix
  , В.М. Опаріна [9], В.М. Федосова [23], С.І. Юрія [23] та інших. Наукові праці © С.В. Свірко, 2018 вказаних авторів містять загальні підходи до формування та управління державними фінансами, огляд історичних етапів їх розвитку, аналіз здійснених реформ, їх оцінку та рекомендації з визначення подальших орієнтирів розвитку вказаної складової національної системи обл
  (check this in PDF content)

 7. Start
  4961
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. В цілому питанням розвитку вітчизняних державних фінансів було присвячено публікації вчених Т.І. Єфіменко [1, 6], В.П. Кудряшова [7], Л.Г. Ловінської [1, 6], О.О. Молдована [8], В.М. Опаріна
  Exact
  [9]
  Suffix
  , В.М. Федосова [23], С.І. Юрія [23] та інших. Наукові праці © С.В. Свірко, 2018 вказаних авторів містять загальні підходи до формування та управління державними фінансами, огляд історичних етапів їх розвитку, аналіз здійснених реформ, їх оцінку та рекомендації з визначення подальших орієнтирів розвитку вказаної складової національної системи обліку в загальному
  (check this in PDF content)

 8. Start
  4978
  Prefix
  В цілому питанням розвитку вітчизняних державних фінансів було присвячено публікації вчених Т.І. Єфіменко [1, 6], В.П. Кудряшова [7], Л.Г. Ловінської [1, 6], О.О. Молдована [8], В.М. Опаріна [9], В.М. Федосова
  Exact
  [23]
  Suffix
  , С.І. Юрія [23] та інших. Наукові праці © С.В. Свірко, 2018 вказаних авторів містять загальні підходи до формування та управління державними фінансами, огляд історичних етапів їх розвитку, аналіз здійснених реформ, їх оцінку та рекомендації з визначення подальших орієнтирів розвитку вказаної складової національної системи обліку в загальному вигляді.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  4994
  Prefix
  В цілому питанням розвитку вітчизняних державних фінансів було присвячено публікації вчених Т.І. Єфіменко [1, 6], В.П. Кудряшова [7], Л.Г. Ловінської [1, 6], О.О. Молдована [8], В.М. Опаріна [9], В.М. Федосова [23], С.І. Юрія
  Exact
  [23]
  Suffix
  та інших. Наукові праці © С.В. Свірко, 2018 вказаних авторів містять загальні підходи до формування та управління державними фінансами, огляд історичних етапів їх розвитку, аналіз здійснених реформ, їх оцінку та рекомендації з визначення подальших орієнтирів розвитку вказаної складової національної системи обліку в загальному вигляді.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  6172
  Prefix
  Сучасний етап розвитку економіки України вирізняється складним конгломератом факторів внутрішнього та зовнішнього впливу, що мають бути враховані державою при формуванні стратегії подальшого економічного розвитку
  Exact
  [10]
  Suffix
  . З одного боку, це необхідність залучення до процесів інтернаціоналізації та глобалізації, що, на тлі розбудови людством інформаційного суспільства, спричиняють потребу у створенні максимально зрозумілої єдиної системи інформаційного забезпечення геоекономічного простору.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  7541
  Prefix
  Так, в Угоді про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, ратифікованій Законом України від 10.11.94 No 237/94-ВР, зазначено, що метою партнерства є
  Exact
  [24]
  Suffix
  : забезпечення у відповідних межах політичного діалогу між Україною та країнами ЄС, який сприятиме розвитку тісних політичних відносин; сприяння розвитку торгівлі, інвестицій і гармонійних економічних відносин між Україною та країнами ЄС і, таким чином, прискоренню їхнього сталого розвитку; створення основ взаємовигідного економічного, соціального, фінансового,
  (check this in PDF content)

 12. Start
  8759
  Prefix
  економік на засадах ГАТТ/СОТ, економічні тенденції в державах-членах ЄС щодо консолідованого єдиною грошовою одиницею ЄС, потенційна взаємовигідність вільної торгівлі є важливими факторами економічної інтеграції та розвитку торгівлі між Україною і ЄС ...», втім, деталізації цих положень у контексті оновлення підходів до системи управління державними фінансами відсутні
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Натомість, спільний документ країн-членів ЄС про Спільну стратегію Європейського Союзу щодо України, схвалення якого відбулося 11 грудня 1999 року Європейською Радою, містить, у частині I(ii) «Підтримка процесу економічних перетворень в Україні», заклик до України «... встановити макроекономічну політику, спрямовану на забезпечення цінової стабільності, оздоровлення
  (check this in PDF content)

 13. Start
  9220
  Prefix
  Європейського Союзу щодо України, схвалення якого відбулося 11 грудня 1999 року Європейською Радою, містить, у частині I(ii) «Підтримка процесу економічних перетворень в Україні», заклик до України «... встановити макроекономічну політику, спрямовану на забезпечення цінової стабільності, оздоровлення державних фінансів та стабільного стану поточного балансу ...»
  Exact
  [22]
  Suffix
  . Втім, останній не знайшов логічного відгуку в прийнятій Указом Президента України від 14.09.2000 No 1072/2000 Програмі інтеграції України до Європейського Союзу, в якій, попри це, зазначено, що забезпечення здатності до «... виконання зобов’язань, що постають із членства в ЄС ... передбачає роботу за такими основними напрямками: внутрішній ринок; економічні
  (check this in PDF content)

 14. Start
  9827
  Prefix
  здатності до «... виконання зобов’язань, що постають із членства в ЄС ... передбачає роботу за такими основними напрямками: внутрішній ринок; економічні та бюджетні питання; політика розвитку галузей; економічна та соціальна взаємодоповнюваність; якість життя та охорона навколишнього середовища; інновації; юстиція та внутрішні справи; зовнішня політика ...»
  Exact
  [14]
  Suffix
  . Послідовне здійснення структурних реформ у всіх секторах економіки України, і, передусім, у стратегічних, до яких належать і державний сектор, спричинило необхідність перегляду механізму управління державними фінансами, який, за оцінками проведеними вітчизняних та закордонних експертів на початку ХХ ст., вирізнявся «... недостатнім рівнем інституціональної спромо
  (check this in PDF content)

 15. Start
  10265
  Prefix
  всіх секторах економіки України, і, передусім, у стратегічних, до яких належать і державний сектор, спричинило необхідність перегляду механізму управління державними фінансами, який, за оцінками проведеними вітчизняних та закордонних експертів на початку ХХ ст., вирізнявся «... недостатнім рівнем інституціональної спроможності та інтеграції його учасників ...»
  Exact
  [11, 17]
  Suffix
  . Таке положення стало на заваді гармонійного розвитку всієї системи управління державними фінансами, що покликана виступати ефективним інструментом державного регулювання соціально-економічної сфери.
  (check this in PDF content)

 16. Start
  11172
  Prefix
  бюджетних коштів, відкритості і прозорості, що передбачає доступність для суспільства і засобів масової інформації процедур розгляду та ухвалення рішень щодо використання державних фінансів, урядом України було сформовано Стратегію модернізації системи управління державними фінансами, затверджену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 No 888-р
  Exact
  [17]
  Suffix
  . У межах цієї Стратегії було ідентифіковано основні її завдання, до яких належать: розширення функціональності фінансової системи; вдосконалення державного управління бюджетною сферою; забезпечення прозорості бюджетного процесу, цілісності, актуальності, повноти фінансової звітності; здійснення інформаційної підтримки зазначеної системи та задоволення інформаційних
  (check this in PDF content)

 17. Start
  12929
  Prefix
  бюджетних коштів, зовнішніми користувачами інтегрованої інформаційно-аналітичної підсистеми, змінюватимуться шляхом поступового переходу від формування та передачі паперових документів і відповідних електронних файлів до роботи з єдиною інформаційною базою даних інтегрованої інформаційноаналітичної системи в інтерактивному режимі з використанням веб-технологій
  Exact
  [17, 25]
  Suffix
  . Замкнутість циклу СУДФ має бути забезпечена ефективною взаємодією інтегрованої інформаційно-аналітичної підсистеми з існуючими підсистемами аналітичної обробки інформації інших учасників СУДФ шляхом створення в її межах відповідного уніфікованого механізму доступу і управління інформацією у різнорідних інформаційних середовищах, що надасть змогу виконувати обробку д
  (check this in PDF content)

 18. Start
  13560
  Prefix
  уніфікованого механізму доступу і управління інформацією у різнорідних інформаційних середовищах, що надасть змогу виконувати обробку даних, які належать іншим учасникам СУДФ, їх власними засобами, а обмін фінансово-економічними даними здійснювати на основі відповідних порядків обміну за допомогою інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної підсистеми
  Exact
  [17]
  Suffix
  . Зазначена вище Стратегія модернізації СУДФ визначає вимоги до підсистеми інформаційно-аналітичного забезпечення, що, фактично, є її функціонально-технологічними принципами (рис. 1). Варто зазначити, що реалізація останніх можлива виключно за умов методологічної єдності власне всього комплексу бюджетного обліку (що, фактично, є інформаційним джерелом економічної діяльності в межах у
  (check this in PDF content)

 19. Start
  14249
  Prefix
  бюджетного обліку (що, фактично, є інформаційним джерелом економічної діяльності в межах усіх складових державних фінансів), завдання з досягнення якої закріплено також Угодою про позику (Проект модернізації державних фінансів) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (25.03.08 р.), ратифікованою Законом України No 591-VI від 24.09.2008 (табл. 1)
  Exact
  [25]
  Suffix
  . Саме наведені в таблиці 1 позиції свідчать про те, що бюджетний облік у СУДФ має бути гармонізований до міжнародних облікових підходів, а отже уніфікований в розрізі всіх складових. Таблиця 1 Вибірка завдань із модернізації СУДФ щодо реформування бюджетного обліку відповідно до Угоди про позику між Україною та МБРР Завдання Базовий рівень Кінцевий результат Досягнення більшо
  (check this in PDF content)

 20. Start
  16408
  Prefix
  Нагадаємо, що традиційно бюджетний облік є складовою національної системи бухгалтерського обліку, що має комплексний характер, оскільки утворюється з бухгалтерського обліку виконання бюджетів та бухгалтерського обліку виконання кошторисів
  Exact
  [4; 19, С. 200–202]
  Suffix
  . Кожна з цих складових традиційно має притаманну лише їй методику й організацію і, хоча й базується на загальній методології вітчизняного бухгалтерського обліку, але порядок застосування методологічного інструментарію та реалізація елементів методу має значні розбіжності.
  (check this in PDF content)

 21. Start
  17811
  Prefix
  модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 рр., до яких, у частині методології та методики, передусім, належить розробка та запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – НП(С)БОДС) та Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, гармонізованого із бюджетною класифікацією
  Exact
  [19]
  Suffix
  . Варто зазначити, що переважна більшість зазначених заходів уже виконана, а саме: наказами Міністерства фінансів України затверджено 19 НП(С)БОДС, що були сформовані на основі МСБОДС, План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, гармонізованого зі Статистикою державних фінансів 2001 та НП(С)БОДС.
  (check this in PDF content)

 22. Start
  18362
  Prefix
  Отримані результати зазнали схвальної оцінки експертів Світового банку та Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а отже були визнані такими, що задовольняють вимогам євроінтеграції України
  Exact
  [15, 16]
  Suffix
  . Продовженням реалізації багатовекторних положень Стратегії модернізації системи управління державними фінансами є послідовне прийняття урядом Концепції розвитку системи управління державними фінансами та Стратегії розвитку системи управління державними фінансами [15, 16].
  (check this in PDF content)

 23. Start
  18644
  Prefix
  Продовженням реалізації багатовекторних положень Стратегії модернізації системи управління державними фінансами є послідовне прийняття урядом Концепції розвитку системи управління державними фінансами та Стратегії розвитку системи управління державними фінансами
  Exact
  [15, 16]
  Suffix
  . Серед основних завдань вказаних нормативних документів визначено розвиток таких складових СУДФ [15, 16]:  податкової системи;  середньострокового бюджетного прогнозування, середньострокового бюджетного планування, програмно-цільового методу, стратегічного планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів;  управління ліквідністю державних фінан
  (check this in PDF content)

 24. Start
  18751
  Prefix
  Продовженням реалізації багатовекторних положень Стратегії модернізації системи управління державними фінансами є послідовне прийняття урядом Концепції розвитку системи управління державними фінансами та Стратегії розвитку системи управління державними фінансами [15, 16]. Серед основних завдань вказаних нормативних документів визначено розвиток таких складових СУДФ
  Exact
  [15, 16]
  Suffix
  :  податкової системи;  середньострокового бюджетного прогнозування, середньострокового бюджетного планування, програмно-цільового методу, стратегічного планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів;  управління ліквідністю державних фінансів та державним боргом;  квазіфіскальних операцій;  системи бухгалтерського обліку в державному секторі;
  (check this in PDF content)

 25. Start
  20028
  Prefix
  державними фінансами та Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, що, взагалі, визначилось у забезпеченні доступу громадськості до інформації з питань бюджету, а також розвитку та вдосконаленні систем: державних закупівель, незалежного зовнішнього фінансового контролю, управління державними інвестиціями та податкової системи, подальшого опрацювання потребують питання
  Exact
  [18]
  Suffix
  :  дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни у середньостроковій перспективі;  підвищення ефективності розподілу ресурсів на рівні формування державної політики;  забезпечення ефективного виконання державного бюджету;  підвищення рівня прозорості та підзвітності в управлінні державними фінансами.
  (check this in PDF content)

 26. Start
  23937
  Prefix
  системи підготовки та перепідготовки кадрів з питань бухгалтерського обліку в державному секторі На виконання останніх Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.17 р. No 142-р «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки» закріплено такі завдання в контексті загального процесу модернізації СУДФ
  Exact
  [18]
  Suffix
  :  «повноцінне впровадження стратегічного та середньострокового бюджетного планування, що забезпечить розподіл ресурсів відповідно до визначених пріоритетів держави та посилення загальної бюджетно-податкової дисципліни»;  запровадження дієвої системи планування і оцінювання виконання державного бюджету, підвищення ролі й відповідальності головних розпорядників б
  (check this in PDF content)

 27. Start
  30219
  Prefix
  позицією, оскільки розвиток облікової науки та практики в цілому свідчить, що запорукою підвищення ефективності діяльності будь-якого суб’єкта господарювання через посилення достовірності, прозорості, доцільності та цільового спрямування інформаційно-аналітичного забезпечення управління вказаними суб’єктами господарювання є розбудова підсистеми управлінського обліку
  Exact
  [21]
  Suffix
  . Саме таке завдання має бути закріплено оновленою Стратегією модернізації системи реформування бухгалтерського обліку в державному секторі, релізація якого в комплексі з іншими заходами змістовних блоків СУДФ сприятиме «побудові сучасної та ефективної системи управління державними фінансами, що здатна надавати якісні державні послуги, ефективно акумулюючи ресу
  (check this in PDF content)

 28. Start
  30733
  Prefix
  обліку в державному секторі, релізація якого в комплексі з іншими заходами змістовних блоків СУДФ сприятиме «побудові сучасної та ефективної системи управління державними фінансами, що здатна надавати якісні державні послуги, ефективно акумулюючи ресурси та розподіляючи їх відповідно до пріоритетів розвитку держави, у середньо- та довгостроковій перспективі»
  Exact
  [18]
  Suffix
  . Висновки та перспективи подальших досліджень. Вочевидь, модернізація державних фінансів України та системи їх управління, у розрізі всіх складових в цілому та бюджетного обліку зокрема, потребує залучення значних фінансових ресурсів.
  (check this in PDF content)