The 18 reference contexts in paper Крутова, Янчев (2017) “Контроль якості процесу документування в електронній економічній діяльності // Quality control of the documentation process in electronic economic activities” / spz:ztu:ven:106392

 1. Start
  2937
  Prefix
  В умовах розширеного впливу інформаційної магістралі на функціонування господарського об’єкта, особливо в межах складних ринкових відносин, адміністративна та оперативна діяльність організації все більше залежить від якості процесів документування та документообігу
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Бізнес рухається вперед та змінюється швидше, ніж адаптуються внутрішні допоміжні процеси, але це не означає, що їх не потрібно адаптувати [2]. Сучасна соціально-економічна ситуація вимагає пошуку оптимальних шляхів інформатизації суспільства та входження України у світовий інформаційний простір.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3079
  Prefix
  магістралі на функціонування господарського об’єкта, особливо в межах складних ринкових відносин, адміністративна та оперативна діяльність організації все більше залежить від якості процесів документування та документообігу [1]. Бізнес рухається вперед та змінюється швидше, ніж адаптуються внутрішні допоміжні процеси, але це не означає, що їх не потрібно адаптувати
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Сучасна соціально-економічна ситуація вимагає пошуку оптимальних шляхів інформатизації суспільства та входження України у світовий інформаційний простір. Першочергового значення набуває вирішення багатоаспектної проблеми інформаційного забезпечення управління, внаслідок чого процеси документування операцій електронної економічної діяльності потребують подальшого вп
  (check this in PDF content)

 3. Start
  3827
  Prefix
  Інформатизація вимагає постійного збільшення обсягів інформації, що передається від суб’єкта до суб’єкта та транслюється суспільству в цілому, а глобалізація сприяє нівелюванню мовних та територіальних обмежень на передачу інформації різного характеру, визначає умови загальної доступності інформації, її відкритості та публічності
  Exact
  [3, c. 186]
  Suffix
  . Засобом, що забезпечить адекватність інформаційних ресурсів розвитку соціально-економічних відносин, є контроль якості процесів документування як основи глобального інформаційного простору. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  4316
  Prefix
  Досліджуючи теоретико-методологічні засади контролю якості інформаційного забезпечення управління науковці акцентують увагу на практичному інструментарії контролю, розглядаючи його як функцію антикризового управління підприємством
  Exact
  [4]
  Suffix
  ; на різноманітних аспектах прояву комунікаційної природи контролю в управлінській діяльності [5, c. 179]; на вивченні людського фактора в організації [6]; на вирішенні питань оцінки якості інформаційних ресурсів у системі внутрішнього контролю [7]; на функціях захисту входу до бізнес-процесів електронної торгівлі, враховуючи доступ до активів та інформації підприємства [8].
  (check this in PDF content)

 5. Start
  4413
  Prefix
  Досліджуючи теоретико-методологічні засади контролю якості інформаційного забезпечення управління науковці акцентують увагу на практичному інструментарії контролю, розглядаючи його як функцію антикризового управління підприємством [4]; на різноманітних аспектах прояву комунікаційної природи контролю в управлінській діяльності
  Exact
  [5, c. 179]
  Suffix
  ; на вивченні людського фактора в організації [6]; на вирішенні питань оцінки якості інформаційних ресурсів у системі внутрішнього контролю [7]; на функціях захисту входу до бізнес-процесів електронної торгівлі, враховуючи доступ до активів та інформації підприємства [8].
  (check this in PDF content)

 6. Start
  4474
  Prefix
  теоретико-методологічні засади контролю якості інформаційного забезпечення управління науковці акцентують увагу на практичному інструментарії контролю, розглядаючи його як функцію антикризового управління підприємством [4]; на різноманітних аспектах прояву комунікаційної природи контролю в управлінській діяльності [5, c. 179]; на вивченні людського фактора в організації
  Exact
  [6]
  Suffix
  ; на вирішенні питань оцінки якості інформаційних ресурсів у системі внутрішнього контролю [7]; на функціях захисту входу до бізнес-процесів електронної торгівлі, враховуючи доступ до активів та інформації підприємства [8].
  (check this in PDF content)

 7. Start
  4571
  Prefix
  науковці акцентують увагу на практичному інструментарії контролю, розглядаючи його як функцію антикризового управління підприємством [4]; на різноманітних аспектах прояву комунікаційної природи контролю в управлінській діяльності [5, c. 179]; на вивченні людського фактора в організації [6]; на вирішенні питань оцінки якості інформаційних ресурсів у системі внутрішнього контролю
  Exact
  [7]
  Suffix
  ; на функціях захисту входу до бізнес-процесів електронної торгівлі, враховуючи доступ до активів та інформації підприємства [8]. Окремі автори розглядають контроль якості інформаційного забезпечення управління як систему, що утворюється з таких елементів: якість продукції; якість праці; якість менеджменту та якість облікової інформації [9, c. 458; 10].
  (check this in PDF content)

 8. Start
  4705
  Prefix
  [4]; на різноманітних аспектах прояву комунікаційної природи контролю в управлінській діяльності [5, c. 179]; на вивченні людського фактора в організації [6]; на вирішенні питань оцінки якості інформаційних ресурсів у системі внутрішнього контролю [7]; на функціях захисту входу до бізнес-процесів електронної торгівлі, враховуючи доступ до активів та інформації підприємства
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Окремі автори розглядають контроль якості інформаційного забезпечення управління як систему, що утворюється з таких елементів: якість продукції; якість праці; якість менеджменту та якість облікової інформації [9, c. 458; 10].
  (check this in PDF content)

 9. Start
  5211
  Prefix
  Янчев, 2017 109 Заслуговує на увагу погляд, згідно з яким, предметом внутрішнього контролю є інформація щодо об’єкта контролю, через яку організовується систематичний взаємозв’язок між стратегією, ресурсами і стратегією підприємства
  Exact
  [11]
  Suffix
  . На думку О.Антаненкової, основними елементами внутрішнього контролю процесу документування є мережа контролю, оцінка ризиків, процедури внутрішнього контролю, інформація і комунікація, оцінка внутрішнього контролю [12].
  (check this in PDF content)

 10. Start
  5440
  Prefix
  На думку О.Антаненкової, основними елементами внутрішнього контролю процесу документування є мережа контролю, оцінка ризиків, процедури внутрішнього контролю, інформація і комунікація, оцінка внутрішнього контролю
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Питання контролю якості формування інформаційних ресурсів у системі документообігу та якості системи первинного обліку й на сьогодні залишаються поза увагою наукової спільноти. На етапі документування господарських процесів суб’єктів господарювання, в тому числі й електронного сектору економіки, та обробки, отриманої під час первинного спостереження інформації, створюються всі
  (check this in PDF content)

 11. Start
  7209
  Prefix
  Тому контроль якості формування інформаційного забезпечення «вимагає планування подальшого вдосконалення, оскільки без реалізації функції планування зникає контроль, тому що отриманий результат не надає можливості порівнювати, а планування неможливе без попереднього аналізу»
  Exact
  [13, c. 60]
  Suffix
  . Якість інформації – сукупність властивостей, що відображають ступінь придатності конкретної інформації про об’єкти та їх взаємозв’язки для досягнення цілей, що постають перед користувачем [14]. Перші спроби використання математичного інструментарію в оцінці якості інформаційних ресурсів належали до всієї сукупності даних, враховуючи звітні форми, статистичні дані, податкові розрахунки та уп
  (check this in PDF content)

 12. Start
  7408
  Prefix
  вдосконалення, оскільки без реалізації функції планування зникає контроль, тому що отриманий результат не надає можливості порівнювати, а планування неможливе без попереднього аналізу» [13, c. 60]. Якість інформації – сукупність властивостей, що відображають ступінь придатності конкретної інформації про об’єкти та їх взаємозв’язки для досягнення цілей, що постають перед користувачем
  Exact
  [14]
  Suffix
  . Перші спроби використання математичного інструментарію в оцінці якості інформаційних ресурсів належали до всієї сукупності даних, враховуючи звітні форми, статистичні дані, податкові розрахунки та управлінську комерційну інформацію облікової інформації.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  8743
  Prefix
  контролю задовольняють потреби центрів відповідальності та окремих користувачів щодо оперативності реагування та усунення відхилень; – методика здійснення ґрунтується на фактичних оглядах і перевірках, що робить простою її для застосування всіма зацікавленими особами; – передача результатів спостережень та перевірок дозволяє оцінити роботу певних служб на окремих етапах господарювання
  Exact
  [15, c. 75]
  Suffix
  . Проблема оцінки якості формування інформаційних ресурсів у процесі документування має вирішуватися за двома напрямками. По-перше, вона потребує розробки інструментарію оцінки ефективності функціонування складових системи – якісна оцінка; по-друге – вимагає застосування інструментарію методів математичного моделювання – кількісна оцінка.
  (check this in PDF content)

 14. Start
  11796
  Prefix
  Інформаційні технології документування є дієвим інструментом прийняття стратегічних управлінських рішень, який створює підґрунтя для формування системи контролю. За сучасних умов розвитку ІТ-індустрії для забезпечення ефективного розвитку компанії важливим є застосування передових інструментів оптимізації діяльності
  Exact
  [16]
  Suffix
  . Серед зазначених вище інструментів оптимізації автоматизованої інформаційної системи все більшого значення набуває аудит інформаційних технологій (ІТ-аудит), який забезпечує інформаційну цілісність підприємства та дозволяє керувати життєвим циклом інформації.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  12235
  Prefix
  автоматизованої інформаційної системи все більшого значення набуває аудит інформаційних технологій (ІТ-аудит), який забезпечує інформаційну цілісність підприємства та дозволяє керувати життєвим циклом інформації. Застосування ІТ-аудиту дозволяє своєчасно виявити проблемні питання функціонування ІТ-інфраструктури компанії та вжити оперативних заходів щодо їх усунення
  Exact
  [17]
  Suffix
  . У зв’язку з широким застосуванням автоматизованих інформаційних мереж та систем документування, під час контролю якості процесів документування постає завдання розробки технології контролюючої роботи з використанням спеціальних методів та інформаційно-комунікаційних технологій.
  (check this in PDF content)

 16. Start
  17162
  Prefix
  Складові контролю систем документообігу суб’єктів електронної економічної діяльності 112 Деякі автори вважають, що об’єктами контролю мають бути чинники впливу на структуру власності: варіант приватизації; розміри фірми; галузева приналежність; структура власності; економічні характеристики підприємства
  Exact
  [18, c. 191]
  Suffix
  . Такий підхід значно звужує функції контролю, оскільки, перш за все, коло об’єктів контролю має містити процес документообігу, як базову складову системи управління підприємством. Залежно від бізнес-процесів, у яких споживається інформація, варто сфокусуватися на статичному, прикладному та презентаційному атрибутах якості.
  (check this in PDF content)

 17. Start
  19067
  Prefix
  Комплаєнс-аудит – оцінка ступеня відповідності системи електронного документообігу вимогам корпоративних та/або зовнішніх стандартів, а також готовність системи до проходження сертифікаційного аудиту
  Exact
  [19]
  Suffix
  . 2. Комплаєнс-аудит – оцінка адекватності системи електронного документообігу цілям забезпечення результативного та раціонального використання інвестицій у інформаційні технології. 3. Аудит системи внутрішнього контролю – ситуаційне моделювання, що дозволяє оцінити доцільність методів контролю електронного документообігу, зокрема: розширення або зміна масштабів бізнесу; модернізація аб
  (check this in PDF content)

 18. Start
  21781
  Prefix
  реалізацію обмеження доступу до системи та даних, виявлення несанкціонованих змін у програмах, регулярну перевірку точності, повноти та обґрунтованості введених даних і результатів обробки інформації, виконання контрольних процедур у інтерактивному режимі, встановлення контролю за підсумковими значеннями даних, переданих для обробки та зіставлення підсумків
  Exact
  [20]
  Suffix
  . 113 Таблиця 2 Контроль технічного стану систем електронної економічної діяльності Етапи контролю Контрольні заходи технічного стану інформаційної системи Аналіз діючої організації ІТ-структури Аудит проектної документації Аудит монтажних робіт Відповідність структури вимогам стандартів Відповідність програмних комплексів вимогам стандартів Перевірка характеристик ліній за допом
  (check this in PDF content)