The 12 references in paper Гончаренко, Кравчук (2016) “ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ ОСВІТИ У ВИПРАВНИХ ЗАКЛАДАХ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ // Economic and social factors of education in correctional institutions of penal system in Ukraine” / spz:ztu:ven:79449

1
Presidential Administration of Ukraine (2012), Pro Kontseptsiiu derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/631/2012
(check this in PDF content)
2
Ehorshyn, A. (2011), Motyvatsyia trudovoi deiatelnosty, Ynfra-M, Moscow, 377 p.
(check this in PDF content)
3
Emelianova, E. (2009), “K voprosu o prave hosudarstva ispolzovat trud osuzhdennykh”, Uholovno-ispolnytelnoe pravo, No. 11, pp. 3–4.
(check this in PDF content)
4
Zhuk, I.L., Zhuk, L.A. and Nezhyvets, O.M. (2009), Pratsia zasudzhenykh v mistsiakh pozbavlennia voli, Kondor, Kyiv, 225 p.
(check this in PDF content)
5
Letunov, V.N. (1991), Professionalnoe obrazovanie osuzhdennykh k lishenyiu svobodu, Akademyia MVD SSSR, Moscow, 28 p.
(check this in PDF content)
6
Matveeva, N.S. (2008), Problemy i perspektivy razvitiya predprinimatel'skoy deyatel'nosti v ugolovno-ispolnitel'noy sisteme Rosii, Kirovskiy filial Akademii FSYN Rossii, Kyrov, 233 p.
(check this in PDF content)
7
Pohudyn, O.A. (2009), “Professyonalnoe obuchenye osuzhdennykh i ikh trudovaia adaptatsyia posle osvobozhdenyia”, Chelovek i trud, No. 2, pp. 39–41.
(check this in PDF content)
8
Pohudyn, O.A. and Davydova, S.G. (2008), “Sotsialno-ekonomycheskaia deiatelnost uholovno-ispolnytelnoi systemy”, Chelovek i zakon, No. 5, pp. 86–100.
(check this in PDF content)
9
Sievierov, O.P. (1996), “Penitentsiarna polityka ta osvita”, Aktualni problemy suchasnoi penitentsiarnoi polityky Ukrainy, p. 56.
(check this in PDF content)
10
Tokubaeva, Z.S. (2009), “Sovershenstvovanie instytuta reabilitatsii lits, osvobodivshikhsia s mest lishenyia svobody”, Vestnyk Karahandynskoi akademyy MVD RK, No. 3, pp. 7–9.
(check this in PDF content)
11
Cekan, I.A. (2009), “Investytsii v liudskyi kapital ta yikh efektyvnist”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, No. 9, pp. 152–154.
(check this in PDF content)
12
Iakovenko, R.V. and Kozenko, R.O. (2010), “Problemy i perspektyvy rozvytku liudskoho kapitalu”, Naukovi pratsi KNTU. Ekonomichni nauky, Vol. 17, pp. 54–56. ГОНЧАРЕНКО Оксана Григорівна – доктор економічних наук, доцент, начальник кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби. Наук
(check this in PDF content)